Koliko traju urinarne infekcije?

Urinarne infekcije uglavnom zahvataju morkaćnu bešiku i  traju oko nedelju dana. U slučaju da su bubrezi žarište infekcije, bolest se duže leči oko 14 dana, kaže urolog prof. dr Jennifer A. Linehan, Providence Saint John’s Health Center u…