Generic filters
Exact matches only

Žene i stres

Prema rezultatima višedecenijskih istraživanja, mnoge sredovečne žene pate od bolova i drugih fizičkih simptoma usled hroničnog stresa.

143255_stres-na-poslu_f

Švedski istraživači su ispitivali dugoročne podatke prikupljene od oko 1500 žena i otkrili da oko 20% sredovečnih žena konstantno ili često doživljava stres. Najviše stope stresa zabeležene su kod žena starosti od 40 do 60 godina i kod onih koje žive same ili su pušači.

Među onim ženama koje su izjavile da su dugoročno pod stresom, 40% je reklo da su imale bolove u mišićima i zglobovima, 28% je imalo problema sa glavoboljom ili migrenom, a 28% je izjavilo da su imale gastrointestinalne probleme.

Istraživači navode da postoji jasna veza između stresa i povećanog rizika od fizičkih simptoma, čak i nakon uzimanja u obzir faktora kao što su pušenje, telesna težina i nivo fizičke aktivnosti.

Žene koje su učestvovale u studiji praćene su od kasnih šezdesetih godina. Među onima koje su iskusile dugoročni stres, ali nisu prijavile nikakve fizičke simptome na početku studije, 27% njih je imalo probleme sa mišićima i zglobovima nakon 12 godina, a oko 15% njih je prijavilo glavobolju i gastrointestinalne probleme.

stres-pracownicy

„Od 1968. godine, način života žena se promenio na mnogo načina. Na primer, mnogo više žena danas radi van kuće. Naravno da ove promene mogu da utiču na pretrpljeni stres,“ navodi istraživač Dominik Hange sa Sahlgrenska akademije Univerziteta u Geteborgu.

„Iako smo koristili potpuno ista pitanja od početka studije, ne može se uzeti zdravo za gotovo da termin stres ima potpuno isto značenje kao danas. Takođe, danas može biti više društveno prihvaćeno da pojedinac prizna da doživljava stres. Najvažniji zaključak ove studije jeste da su neudate žene, žene koje ne rade van kuće i žene koji puše – posebno osetljive na stres. Prema tome, vidimo veću potrebu za preventivnim merama“, ističe Hange.

Istraživači smatraju da sledeći korak treba da identifikuje metode koje lekari mogu koristiti da bi pomogli pacijentima da se izbore sa fizičkim tegobama i zdravstvenim stanjima izazvanim stresom, kao i da se pronađu načini kojima bi se ukazalo na smanjenje stresa na poslu.

 

Dragan Cvetković

 

 

Komentari
Loading...