Zakasneli pubertet – Simptomi i lečenje

Zakasneli ili odloženi pubertet ( Pubertas tarda ) je stanje u kome ne dolazi do psihičko-fizičkog razvoja i znakova puberteta pre 15. godine života.

kj

Ispoljava se daleko češće kod dečaka nego kod devojčica.

Postoje uglavnom dve vrste uzroka: genetski, familijarni i drugi čije se promene nalaze u nivou hipotalamusa odnosno hipofize.

Obično je reč o dečacima koji su i u godinama do puberteta ispoljavali opšti usporeni telesni razvoj sa sporijom denticijom, nižim rastom, često sporijim psihičkim sazrevanjem, a nekada i sklonošću gojaznosti. Kako u njihovih vršnjaka dolazi između 12-14. godine do naglog porasta u telesnoj visini i pojave znakova polnog sazrevanja, dečaci sa zakasnelim pubertetom postaju u tom dobu naročito upadljivi po svom nižem rastu i izostanku znakova puberteta.

Takva situacija može biti uzrok značajnih emocionalnih i psihičkih problema. Obično se u uzrastu od 16-18. godine zapaža spontana pojava znakova puberteta, pri čemu je tok polnog sazrevanja, kao i konačna visina, obično u normalnim granicama.

Zakasneli pubertet u devojčica, tj. izostanak polnog sazrevanja u uzrastu 10-12. godine, zahteva znatno veću pažnju i obazrivost, obzirom na mogućnost da je reč o nekom obliku primarnog ili sekundarnog hipogonadizma.

Lečenje

Dečaci i devojčice sa genetskim tipom zakasnelog puberteta bez terapije u kasnijem toku postižu punu zrelost i najčešće su višeg rasta. Drugi tip se leči prema uzroku.

Srodni članci:

Komentari
Loading...