Vitamin D: ključ dužeg života?

Povišen nivo vitamina D u krvi može pomoći u zaštiti od smrti, pogotovo kada su u pitanju rak i bolesti srca, pokazala je najnovija nemačka analiza, a slično tome, niyak nivo sunčevog vitamina povezana je s povišenim rizikom od preuranjene smrti.

vitt

“Osobe s niskom vrednošću vitamina D češće umiru od bolesti srca i raka, ali nije poznato da li je njegov manjak uzrok tih bolesti ili samo nusproizvod općenito lošeg zdravlja”, otkrio je Ben Schoettker iz Nemačkog istraživačkog centra za rak, ujedno i voditelj istraživanja objavljenog na internetskim stranicama časopisa BMJ.

Njegov je tim stigao do ovog zaključka nakon što je analizirao što se događa osobama s različitim vrednostima vitamina D u telu. Prikupljeni su i analizirani podaci iz prethodnih osam istraživanja s ukupno 26.000 nepušača starih između 50 i 79 godina. Oko 6700 osoba je umrlo za vreme istraživanja, uglavnom zbog bolesti srca i raka.

Ispitanici s najnižom koncentracijom sunčevog vitamina bili su 1,5 puta skloniji smrti zbog bilo kojeg uzroka u odnosu na ispitanike s najvišim nivoom vitamina D. Osobe s niskom vrednošću vitamina D te istorijom raka bili su 1,7 puta skloniji smrti zbog maligne bolesti, a kod osoba koje nisu prethodno bolovale od raka nije zabeležena promena rizika smrti zbog raka povezana s nivoom vitamina D

Stručnjaci su istaknuli kako je moguće da sunčev vitamin ne menja rizik od zdravstvenih problema ili ranije smrti, nego najverovatnije nivo ovog vitamina odražava ukupno zdravlje osobe. Naime, niska koncentracija vitamina D jednostavno može biti znak lošijeg zdravlja, a ne direktan uzrok lošijeg zdravlja, napomenuli su nemački istraživači.

Izvori vitamina D

Vitamin D je od  uvek zvan sunčevim vitaminom jer ga naše telo stvara nakon izlaganja sunčevim zracima. Dovoljno je provesti 15-ak minuta bez zaštite na suncu da bi se sintetiziralo 90 posto dnevne potrebe za ovim vitaminom. Njegovi izvori u hrani su jaja, mleko, jogurt, tuna, losos i pomorandžin sok.

[dfads params=’groups=455&limit=1&orderby=random’]
Komentari
Loading...