Visok unos kalijuma može sniziti rizik od moždanog udara

Moždani udar jedan je od vodećih uzroka smrti u razvijenim zemljama, a prema podacima za SAD, 60 % slučajeva pogađa upravo žene. Od pre je poznato da visoki unos kalijuma može sniziti rizik od moždanog udara, ali do nedavno je bilo malo podataka o njegovom uticaju kod starijih žena te na pojavu različitih vrsta moždanog udara.

možž

U novom istraživanju učestvovalo je 90.137 žena u postmenopauzi, dobi 50-79 godina, koje su bile praćene u proseku 11 godina. Tokom tog razdoblja im je bio nadgledan unos kalijuma, ali i beležena pojava moždanog udara te smrtnost.

Prosečan unos kalijuma pokazao se niskim – samo 17 % žena unosilo je preporučenu količinu od 3.510 mg kalijuma dnevno (prema WHO-u) ili više. Pokazalo se da su žene koje su unosile najviše kalijuma (preko 3.194 mg dnevno) imale 16 % manju verovatnost pojave ishemijskog moždanog udara te 12 % manju verovatnost općenite pojave moždanog udara, u poređenju sa ženama koje su ga unosile u najmanjim količinama (manjim od 1.926 mg). Takođe, visok unos kalijuma bio je povezan i s nižim rizikom od smrtnosti.

Pokazalo se i da je visoki krvni pritisak imao uticaja na rezultate. Kada su se izdvojile samo ispitanice bez hipertenzije, visoki unos kalijuma bio je povezan s čak 27 % nižim rizikom od ishemijskog moždanog udara te 21 % nižim rizikom od moždanog udara općenito.

Visok unos kalijuma kod ispitanica koje su imale hipertenziju nije pokazao zaštitni učinak na pojavu moždanog udara, ali, ipak, zapažen je mali uticaj na smanjenje rizika od smrtnosti.

[dfads params=’groups=455&limit=1&orderby=random’]
Komentari
Loading...