Više televizije – više kilograma

Više vremena provedenog ispred televizije proporcionalno povećava izglede za preveliku telesnu masu, pokazuje istraživanje sprovedeno na deci i tinejdžerima.
tv

Naučnici sa Harvarda napominju kako isto vredi i za vreme provedeno za kompjuterom, piše stručni časopis Pediatrics.

Prema postojećim preporukama, deca bi ispred televizora ili kompjutera trebala provoditi manje od 2 sata dnevno.

U novom istraživanju su korišteni podaci za 7800 ispitanika uzrasta od 9 do 16 godina, a pokazalo se kako je svaki dodatni sat dnevno proveden ispred televizora ili kompjutera moguće povezati sa povećanjem indeksa telesne mase za 0,1 bod.

Indeks telesne mase je omjer telesne mase izražene u kilogramima i kvadrata visine izražene u metrima.

Osobe s idealnom telesnom masom imaju indeks telesne mase manji od 25.

Osim smanjenja telesne aktivnosti, gledanje televizije je povezano i s većim izgledima za izloženost reklamama za tzv. fast food, pojašnjavaju istraživači.

Po njihovim rečima, veza gledanja televizije i povećanja telesne mase je bila izraženija kod devojčica.

Komentari
Loading...