Uzrokuje li loš holesterol širenje raka?

Jednom kada se rak počne širiti i na druge delove tela, lečenje raka postaje puno zahtevnije i teže. Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Cell Reports, otkriva da loš (LDL) holesterol igra važnu ulogu u širenju raka.

iošš

Do nastanka raka dolazi kada se normalne telesne ćelije počnu ponašati abnormalno, rastu nekontrolisano, množe se i oblikuju tumore.

Ako se ne počne lečiti na vreme, ćelije raka se mogu jako brzo početi širiti na druge delove tela, što je jedan od vodećih uzroka smrti uzrokovane rakom.

Ako bolje shvatimo širenje raka ili metastazu, lečenje raka će postati puno uspešnije. Naučnici ulažu velik trud kako bi metastazu što bolje proanalizirali.

Naučnici iz Australije su analizirali ponašanje telesnih ćelija pod uticajem dobrog (HDL) i lošeg (LDL) holesterola.

Rezultati laboratorijske analize su pokazali da se ćelije raka brže šire na zdrave telesne ćelije pod uticajem lošeg (LDL) holesterola. Tačan uzrok im još uvek nije poznat, ali su ustanovili da dobar (HDL) holesterol ne podstiče širenje kancerogenih ćelija.

“Verujemo da bi se boljom kontrolom nivoa lošeg holesterola moglo sprečiti ili barem usporiti širenje ćelija raka”, izjavio je voditelj istraživanja prof. Thomas Grewal.

Naučnici ističu da su rezultati istraživanja preliminarni i da je potrebno sprovesti ocenjivanje od strane spoljnih stručnih saradnika.

Takođe, ističu da planiraju nastaviti istraživanje kako bi ustanovili na koji način loš holesterol podstiče ćelije raka da se šire.

[dfads params=’groups=455&limit=1&orderby=random’]
Komentari
Loading...