Uska povezanost demencije i dijabetesa

Osobe, koje pate od blagih kognitivnih poremećaja, imaju povećan rizik od nastanka demencije, naročito ako pate i od dijabetesa, depresije ili ne unose dovoljnu količinu folne kiseline.

ljud

Blagi kognitivni poremećaji uključuju povremene poteškoće s pamćenjem i razmišljanjem. To su najčešće poteškoće s pamćenjem dana i obaveza, ali one nisu prisutne uvek, odnosno nisu dugoročne.

Osobe, koje pate od dijabetesa i blagih kognitivnih poremećaja, imaju znatno veći rizik od nastanka demencije koja podrazumeva ozbiljnije poteškoće u pamćenju, razmišljanju, rešavanju problema i govoru.

Naučnici, čiji su rezultati istraživanja objavljeni u časopisu American Journal of Psichiatri, su analizirali rezultate od prethodnih 62 istraživanja kako bi otkrili na koji način su povezani dijabetes i demencija.

Rezultati su pokazali da osobe, koje pate od blagih kognitivnih poremećaja, nemaju drastično povećan rizik od nastanka demencije, sve dok ne pate i od dijabetesa tipa 2.
Dijabetes tipa 2, u kombinaciji sa blagim kognitivnim poremećajima, povećava rizik od nastanka demencije, nezavisno od starosti i pola. Takođe, naučnici su ustanovili i da unos folne kiseline igra važnu ulogu u prevenciji demencije.

Komentari
Loading...