Ukinuta vantelesna oplodnja o trošku grada

Država nastavlja da finansira postojeće kapacitete za veštačku oplodnju, dok Skupština grada ranije namenjena sredstva za tu namenu preusmerava za realizaciju skrininga i nabavku opreme za zdravstvene ustanove

vantelesna_oplodnja___prednosti_i_rizici_354111642
Žene koje su zahvaljujući vantelesnoj oplodnji prvi put postale majke, bilo o sopstvenom, državnom bilo o trošku grada, u ovoj godini ipak neće moći na isti način da pokušaju da dobiju i drugo dete. Skupština grada odlučila je da do daljeg obustavi finansiranje postupka vantelesne oplodnje o trošku grada, pa samim tim i prve šanse za drugu bebu roditeljima sa prebivalištem u Beogradu. Razlog – manjak novca u budžetu.

U Sekretarijatu za zdravstvo ističu da je mišljenje Republičke stručne komisije da državne ustanove nisu u mogućnosti da prihvate zahtev za davanje saglasnosti za novi pokušaj VTO žena koje su već dobile jedno dete na ovaj način o trošku grada zbog ograničenih kapaciteta državnih zdravstvenih ustanova.

– Ministarstvo zdravlja i RFZO saglasili su se da fond finansira postojeće kapacitete za vantelesnu oplodnju, a da grad sredstva koja je opredelio za tu namenu preusmeri za preventivne preglede i nabavku opreme za zdravstvene ustanove – objašnjavaju u Sekretarijatu.

Otkako je pre četiri godine Skupština grada počela da finansira procese vantelesne oplodnje utrošeno je 84.000.000 dinara. Rođeno je ukupno 96 beba, i to od 196 urađenih postupaka veštačke oplodnje kroz drugi pokušaj rođeno je 68 mališana. Od 132 urađena postupka VTO u okviru finansiranja trećeg pokušaja rođeno je 28 najmlađih Beograđana.

U gradu otkrivaju da finansijskim planom od januara do marta ove godine nije predviđeno ni finansiranje SMS servisa „Beba dolazi”. Ova usluga funkcionisala je samo dve godine, do kraja 2012. U sekretarijatu napominju da ni u toku prošle godine nisu bila obezbeđena sredstva za finansijsku podršku SMS servisu zbog ograničenih sredstva u budžetu koja su na kraju iskorišćena za nabavku opreme i hitne popravke zdravstvenih objekata u gradu.

– Za projekat servisa „Beba dolazi”, čiji je nosilac Fondacija za promociju zdravlja „Mobimed” iz Novog Sada, zatražen je budžet od gotovo dva miliona dinara u kome je najveća stavka izrada softvera. To je ipak neobično, budući da bi se projekat realizovao treću godinu zaredom i da se, samim tim, softver koji je jednom napravljen, kao takav i dalje koristi, uz potrebno održavanje. Troškovi slanja es-em-esova ne prevazilaze četvrtinu ukupno traženih sredstava i iznose 480.000 dinara – objašnjavaju u sekretarijatu. Kao još jednu manjkavost ove usluge nadležni navode to što su poruke koje se upućuju putem SMS servisa istovetne za sve trudnice.

– Stav stručnjaka, ginekologa i akušera, koji podržava i Sekretarijat za zdravstvo, jeste da svaka trudnoća zahteva individualan pristup zbog čega je, pre svega, neophodno da trudnica bude u stalnom kontaktu sa lekarom koji vodi trudnoću. Najzad, imajući u vidu široko razvijenu mrežu savetovališta za trudnice pri gradskim domovima zdravlja smatrali smo da nijedna trudnica neće ostati uskraćena za informacije o toku svoje trudnoće i uputstvo kada treba da uradi kontrolne preglede i analize, ukoliko Sekretarijat za zdravstvo ne bude finansirao servis „Beba dolazi” – dodaju u sekretarijatu.

M. Brakočević

Komentari su zatvoreni..