Treći prozor lavirinta“- jedan od malo poznatih uzroka vrtoglavice

Vrtoglavicu pacijent subjektivno oseća kao:okretanje prostora oko sebe, nestabilnost pri promenama položaja tela(obično iz ležećeg u sedeći ili stojeći položaj),zanošenje tela u stranu, nekontrolisani gubitak ravnoteže u hodu i sl.Ovo su vrlo neprijatne senzacije praćene strahom i onesposobljenošću za izvodjenje svakodnevnih aktivnosti.

thumbzz.php

Pacijent dolazi lekaru očekujući brzu i efikasnu pomoć. Tada obično , i za njega i za lekara, počinje traženje uzroka i najefikasnijeg leka za rešavanje ovog vrlo neprijatnog sindroma. Pacijent se često šeta izmedju neurologa, ORL specijaliste, fizijatra, interniste, radiologa i to potpuno opravdano jer su uzroci vrtoglavice mnogobrojni i teško ih je utvrditi.

Ipak, u nekim slučajevima, kada se lekar detaljnije pozabavi podacima koje pacijent daje , postavljanje prave dijagnoze i izlečenje su vrlo blizu. Podatak da su vrtoglavice povremene, da traju više godina, da se manifestuju kao ljuljanje , neprijatno pojačavanje zvukova tako da se čuju otkucaji pulsa sopstvenih arterija ili krckanje u vratu, da se vlastiti glas pojačano čuje i da predmeti trepere ispred očiju, kao i da tegobe nisu reagovale na dotadašnje metode lečenja, treba posumnjati da se radi o razmicanju kosti u lavirintu unutrasnjeg uha, tkz. „trećem prozoru lavirinta“.

Kostni defekt u kapsuli lavirinta dovodi do povezanosti perilimfe lavirinta i likvorskog prostora unutrašnjosti lobanje. Tada je poterebno snimiti oba lavirinta. Ako radiolog potvrdi da postoji kostni defekt lavirinta uzrok vrtoglavice je pronadjen. Lečenje ovog defekta je hirurško i cilj operacije je spajanje kostiju gornjeg polukružnog kanala lavirinta.
Dobro izveden operativni zahvat otklanja vrtoglavicu i pacijentu obezbedjuje stabilan hod i dobru ravnotežu.

Komentari
Loading...