Pregledanje oznake

Sam Berns

Progerija

Progerija (od gr. progeros, koji stari pre vremena) je zajednički naziv za nasledne bolesti koje karakteriše preuranjeno, preveremeno starenje i kratak životni vek. Osobe ne dožive 20 godina, a već na uzrastu od 10-12 godina izgledaju kao…
Pročitaj više...