Pregledanje oznake

Reumatska obolenja

Mišićni reumatizam

Mišićni reumatizam – Fibromijalgija Sam naziv fibromijalgija potiče iz tri reči – fibro = vezivno tkivo, myo = mišić, algia = bol – a znači bol u vezivnom tkivu i mišićima. To je poseban oblik reumatizma, koji karakteriše…
Pročitaj više...