Svetski dan borbe protiv side 2013

Danas je Svetski dan borbe protiv side, dan koji se obeležava od 1988. godine sa ciljem podizanja svesti o ovoj smrtonosnoj bolesti, načinima prevencije, merama zaštite i sa nadom da se ova opaka bolest iskoreni.

svetski dan borbe protiv sidem

Oko 2.5 miliona ljudi bude inficirano HIV-om svake godine, od čega se 2.400 mladih između 15 i 24 godina zarazi svakoga dana i na svet dođe 700 dece koja obole prenošenjem virusa od majke. Najugroženije grupe koje su u riziku od dobijanja ovog smrtonosnog virusa su žene i deca, homoseksualci, zatvorenici i siročad. Podizanje svesti i stalne edukacije o ovoj bolesti su ključni načini borbe protiv HIV-a i AIDS-a.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u Srbiji je registrovano 2.820 inficiranih HIV-om (virusom humane imunodeficijencije), od kojih je 1.620 obolelo od AIDS-a (side), a 1.126 HIV pozitivnih je umrlo. Dalji podaci govore da je od broja obolelih koji su registrovani, skoro 13 puta više muškaraca nego žena (88 muškaraca i sedam žena). Većina novootkrivenih HIV pozitivnih osoba u Srbiji je uzrasta od 20 do 49 godina, a svaki treći ima od 20 do 29 godina. Među novoobolelima u Srbiji su i dve osobe koje imaju između 15 i 19 godina. U periodu januar – novembar 2013. u Srbiji, novodijagnostikovano je 109 osoba inficiranih HIV-om, u istom periodu je kod 32 osobe dijagnostikovan AIDS (sida), dok je 14 osoba umrlo od AIDS-a.

tab

Nivo edukacije o virusu HIV-a i AIDS-a su zabrinjavajuće niski; u čak 26 od 31 zemalja koje su najugroženije ovom smrtonosnom bolešću, manje od 50% mladih žena ima jasno i tačno saznanje o ovoj bolesti, načinima dobijanja, kao i merama prevencije i zaštite. Mladi ljudi su, nažalost, u samom epicentru ove globalne epidemije, zbog čega je potreban stalan rad sa njima, na svim nivoima.

U podizanje svesti i zaštitu naše dece i nas samih, neophodno je da se uključe, kako pojedinci, tako i institucije, organizacije, pa i sama država. Učinimo sve što možemo da stvorimo svet u kojem ćemo iskoreniti ovu opaku smrtonosnu bolest i sve(s)t u kojem oboleli neće biti diskriminisani i uskraćeni za bilo koja od svojih prava. Naša obaveza i odgovornost su da doprinesemo da nijedan život ne bude izgubljen zbog side, što je smisao inicijative UNICEF-a i ostalih svetskih i zdravstvenih organizacija – da dođemo do generacije bez HIV-a.

 

 

Komentari
Loading...