Stručni časopisi iz fizioterapije

Jedan od stručnih časopisa iz oblasti fizioterapije, koji je izlazio na našem tržištu, bio je časopis „Fizikalna Terapija“. „Fizikalna Teraija“ (FT) je specijaliziovani časopis namenjen prvenstveno fizioterapeutima i radnim terapeutima.

Fizikalna-terapija

Ideja da se ovakva vrsta časopisa pokrene, proistekla je iz delokruga rada fizioterapeuta, koji učestvuje u skoro svim medicinskim specijalnostima, u velikom broju delatnosti gde postoji potreba za očuvanjem i poboljšanjem zdravlja i kvaliteta života, od rođenja do duboke starosti.

Namera ovakve vrste časopisa bila je da:

>da stručnim stavovima saradnika doprinese usklađivanje metodologija rada
>usavršavanje procena i tehnika, postupaka i metoda iz svih stručnih oblasti
<da prati i obaveštava o novinama u stručnim i naučnim dostignućima
>da izveštava o stručnim iskustvima u radu
>da prati školovanje na svim nivoima
>da informiše o pitanjima od zajedničkog interesa

FT časopis je osnovan septembra 1995. godine, kad je izašao prvi broj. Osnivač i odgovorni urednik časopisa bila je Nada V. Senić. Sa brojem 33, koji je izašao oktobra 2003. godine, časopis Fizikalna terapija se oprostio od svojih čitalaca, saradnika i poštovalaca.

Za devet godina svoje tromesečne izlaznosti, časopis Fizikalna terapija broji 33 izdanja, tri dvobroja, preko 1400 strana, preko 300 priloga, preko 180 autora, preko 150 koautora, preko 260 saradnika, iz više od 30 ustanova.

Veliki broj autora i koautora, koji su objavili svoje radove u časopisu, su iz različitih ustanova. Nabrojaćemo samo neke: U Beogradu: Viša medicinska škola (sadašnja Visoka zdrvstvena škola strukovnih studija), Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Institut za rehabilitaciju (Sokobanjska 17), Specijalna bolnica za dečju paralizu i razvojnu neurologiju, Vojno medicinska akademija, Univerzitetska dečja klinika, Medicinski fakultet, Kliniči centar Srbije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije“Dr Vukan Čupić“,, Institut za mentalno zdravlje, Institut za transfuziju krvi, FK Partizan, KBC „Bežanijska kosa“, Specijalna otropetska klinika Banjica, Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku „Rudo“, Dom zdravlja “Simo Milošević”, i mnoge druge ustanove. Zdravstveni i rehabilitacioni centri: Mladenovac, Banja Koviljača, Rusanda, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Skopje, Banja Luka, Kosovska Mitrovica, Jagodina,…I posle sedam godina od kada je izašao poslednji broj časopisa, interesovanje za njim se ne smanjuje!!!!!

Nada V. Senić

Rođena 13.07.1941. godine u Nikšiću, Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Nikšiću. Višu medicinsku školu (odsek fizioterapeuta) završila 1971. godine u Beogradu kao i Defektološki fakultet 1986. godine (diplomirani defektolog).

Radno iskustvo kao viši fizioterapeut sticala je u Risnu, Sokobanjskoj, Bežanijska Kosa. Od 1981. godine je zaposlena u Višoj medicinskoj školi u Beogradu, na odseku viših terapeuta, kao nastavnik praktične nastave (kineziologija, kineziterapija).

Od septembra 1995. do decembra 2003. godine je osnivač i glavni urednik časopisa „Fizikalna Terapija“.

1994. godine je vršila dužnost predsednika Društva fizioterapeuta i radnih terapeuta Jugoslavije.

Autor je i koautor tridesetak stručnih radova.

Penzionisana je u martu 2002. godine, ali je i dalje ostala aktivan učesnik velikog broja stručnih sastanaka, kongresa i edukativnih seminara u zemlji i inostranstvu.

Pripremila: mr sci. Marija Stanković

Komentari
Loading...