Strano telo vežnjače gornjeg kapka

U svakodnevnom životu često dolazi do upadanja stranog tela, bilo koje vrste. To mogu biti različite trunčice, delovi predmeta, sitni insekti i dr. Strana tela se obično implantiraju u subtarzalni žleb gornjeg kapka, pošto je prethodno dospelo u konjunktivalnu vrećicu.

ok

Klinička slika
Strana tela dovode do erozije na rožnjači. Od simptoma dominantan je bol, različitog intenziteta. Bol je jači pri pokretima oka i pri treptanju. Javlja se i blefarospazam (spazam, grč kapka), fotofobija ( preosetljivost na svetlost) i epifora ( suzenje oka). Ponekad nastaje i cilijarna infekcija.

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike i oftalmološkog pregleda. Strano telo se zapaža pri jednostrukom ektropioniranju gornjeg kapka.

Lečenje
Lečenje se sastoji u odstranjivanju stranog tela pomoću vlažnog tampona od vate ili gaze. Pri postojanju površnog stranog tela, prethodna lokalna anestezija nije potrebna, ali ako je u pitanju strano telo koje je zariveno nešto dublje u vežnjaču tada se lokalni anestetik primenjuje. Posle vađenja stranog tela obavezno se stavlja antibiotska mast, a ako postoji i erozija rožnjače, tada je indikovan i monokularni zavoj.

 

 

 

Komentari
Loading...