Generic filters
Exact matches only

Šta je Reiki?

0

Reiki je tehnika koja se koristi za smanjenje stresa, relaksaciju ali i lečenje uopšte. Reiki je tehnika nekonvencionalnog lečenja energijom.

 

Šta je Reiki?

Pojam Reiki znači kosmička energija, nebeska. To je ona životna energija koja nas održava vitalnim na planeti.

Život je naprosto neprestana razmena energije. Svaki sistem neprestano razmenjuje energiju sa svojom okolinom.
Naziv Reiki na japanskom jeziku upućuje na univerzalnu životnu energiju koja se danas upotrebljava u različitim značenjima.

Reiki je ime za univerzalnu životnu energiju koja teče oko nas i u nama. Reiki označava sposobnost kanalisanja univerzalne životne energije, a Reikijem takođe nazivamo i oblik i metodu prenošenja i primene ove sposobnosti.

Sposobnost aktiviranja univerzalne životne energije pobuđuje učitelj Reikija takozvanom inicijacijom.

Kako se primenjuje?

O načinu primene energije učenici se najčešće obučavaju na seminarima. Reiki budi i jača sve ono što već postoji kao osnova. Reiki nam otvara vrata ka našim nadarenostima.

Tako nekoga može učiniti isceliteljem, a nekog drugog odvesti na put meditacije, otvara nove stvaralačke horizonte onima koji kreativno rade.

Proces se pokeće aktiviranjem simbola i polaganjem ruku uz uverenje da životna energija teče kroz ljude.

Ako neko ima nisku životnu energiju, reiki mu miže pomoći da ta osoba podložna bolestima i stresu to promeni, a ako se radi o visokoj energiji, osoba se oseća zdravije i sretnije.

Reiki nam naprosto omogućava da kroz sebe sprovodimo više životne energije. Više energije automatski znači više zdravlja, više uspeha, više zadovoljstva, više ljubavi, više sreće.

Sve ovo se stiče praksom kroz reiki.

Reiki znači ravnotežu

On deluje na svim nivoima: fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom. Reiki daje energiju i leči telo.

Studije kažu da ubrzava lečenje rana, snižava krvni pritisak, smanjuje stres i umanjuje ili uklanja bol.

Za prenošenje (inicijaciju) Reikija primalac ne mora ništa da učini, jedino treba biti iznutra otvoren i mirno sedeti.

Prenošenje, usklađivanje, inicijacija, bez obzira na to kako se ovaj postupak nazivao u različitim Reiki krugovima, događa se jednostavno dok učitelj Reikija izvodi određeni proces.

Kada je inicijacija jednom izvršena ostaje sposobnost kanalisanja Reikija za ceo život.

re

Kako deluje na čoveka?

Svaki čovek dobija inicijacijom sledeća svojstva i sposobnosti:

1. Postaje kanal za Reiki. Polaganjem ruku može preko sebe slati Reiki primaocu u svako doba, ili Reiki davati sam sebi.
2. Povećava mu se osetljivost za suptilnije energije. Posebno u rukama vremenom opaža nove osećaje.
3. Kroz Reiki kanal kanališe se samo univerzalna životna energija. Na primaoca ne prelazi lična energija davaoca (reikiste) niti se osobi iniciranoj u Reiki uzima lična energija.
4. Zaštićen je od uticaja disharmoničnih energija primaoca. Ovo svojstvo iniciranih u Reiki onemogućuje da se disharmonične strukture primaoca Reikijem prenesu na njih.

Nakon što je osoba stekla znatnije iskustvo u radu sa prvim nivoom, može se odlučiti da pristupi obuci za rad sa drugim.

Reiki drugi nivo – uče se Reiki simboli, koji uvećavaju isceliteljske energije, kao i slanje isceliteljske energije na daljinu.

Drugi nivo omogućava usmeravanje energije bez fizičkog kontakta, na bilo koju udaljenost, ne samo u svrhu isceljivanja tela, već i radi uklanjanja psihičkih problema, harmonizacije međuljudskih odnosa i situacija, postizanja određenih ciljeva i pozitivnih ishoda, kako materijalnih tako i drugih. Dobijaju se i metode za energetsko čišćenje prostora i predmeta i energetsku zaštitu, kako ličnu tako i drugih ljudi i stvari.

Napredni Reiki Kurs – uči se dodatni moćni simbol.

Takođe se uči pravljenje kristalne mreže pomoću koje se može slati isceliteljska energija bez prekida nekome ili nečemu, kroz vreme i prostor.

Danas je Reiki jedna od najpopularnijih metoda lečenja i ličnog razvoja u svetu.

Postoji mnoštvo učitelja u gotovo svim zemljama. Sprovedena su i naučna istraživanja o delovanju Reikija na bakterije i biljke.

Autor: dr Dragan Zlatanović

 

 

Foto FreePik
Komentari
Loading...