Šta izaziva astigmatizam?

Astigmatizam je stanje u kom se svetlosni zraci ne prelamaju jednako na svim meridijanima oka.

htt

Poremećaj se najčešće javlja u kombinaciji s kratkovidnošću ili dalekovidnošću, a izražava se u dioptrijama koje opisuju refrakcijsku sposobnost sočiva. Astigmatizam može biti stabilno stanje, ali se može i pogoršati s vremenom.

Šta izaziva astigmatizam?

Astigmatizam je obično izazvan nestandardno oblikovanom rožnjačom. Umesto da rožnjača ima simetrično pravilan, okrugao oblik (kao lopta), ona je oblikovana kao rugby lopta, tako da je jedan meridijan značajno zakrivljeniji od drugog.

Najstrmiji i najpljosnatiji meridijan oka kod astigmatizma se zove glavni meridijan.

U nekim slučajevima, astigmatizam je uzrokovan oblikom sočiva unutar oka. Ovaj tip astigmatizma se zove lentikularni astigmatizam, koji treba razlikovati od češćeg astigmatizma rožnjače.

Tipovi astigmatizma

Postoje više tipova astigmatizma:

  • Miopski astigmatizam. Gde su glavni meridijani oka (jedan ili oba) kratkovidi
  • Hipermiopski astigmatizam. Gde su glavni meridijani oka (jedan ili oba) dalekovidi
  • Mešovit astigmatizam. Jedan meridijan oka je kratkovid, dok je drugi dalekovid.
  • Astigmatizam je takođe svrstan u normalan i nepravilan. Normalan astigmatizam, glavni meridijani su po 90 stepeni odvojeni jedan od drugog. Kod nepravilnog astigmatizma glavni meridijani nisu normalni jedan na drugom (nisu po 90 stepeni). Čest slučaj astigmatizama je astigmatizam na rožnjači i daje mu oblik ragbi lopte.

Nepravilan astigmatizam može da se izazove povredom oka ili raznim tipovima keratokonusa i operacija oka. Ovo je bolest koja izaziva razređivanje rožnjače.

Biljka kojom se leče mnoge očne bolesti!
Komentari
Loading...