Šta izaziva astigmatizam?

Astigmatizam je obično izazvan nestandardno oblikovanom rožnjačom.

Umesto da rožnjača ima simetrično pravilan, okrugao oblik (kao lopta), ona je oblikovana kao rugby lopta, tako da je jedan meridijan značajno zakrivljeniji od drugog.

Najstrmiji i najpljosnatiji meridijan oka kod astigmatizma se zove glavni meridijan.

U nekim slučajevima, astigmatizam je uzrokovan oblikom sočiva unutar oka. Ovaj tip astigmatizma se zove lentikularni astigmatizam, koji treba razlikovati od češćeg astigmatizma rožnjače.

Postoje više tipova astigmatizma:

  • Miopski astigmatizam. Gde su glavni meridijani oka (jedan ili oba) kratkovidi
  • Hipermiopski astigmatizam. Gde su glavni meridijani oka (jedan ili oba) dalekovidi
  • Mešovit astigmatizam. Jedan meridijan oka je kratkovid, dok je drugi dalekovid.
  • Astigmatizam je takođe svrstan u normalan i nepravilan. Normalan astigmatizam, glavni meridijani su po 90 stepeni odvojeni jedan od drugog. Kod nepravilnog astigmatizma glavni meridijani nisu normalni jedan na drugom (nisu po 90 stepeni).
  • Čest slučaj astigmatizama je astigmatizam na rožnjači i daje mu oblik ragbi lopte.

Nepravilan astigmatizam može da se izazove povredom oka ili raznim tipovima keratokonusa i operacija oka. Ovo je bolest koja izaziva razređivanje rožnjače.

Najčešće se ispravlja naočarima sa cilindričnim sočivima.

PROČITAJTE VIŠE:

Komentari su zatvoreni..