Skolioza

Skoliotično loše držanje i skolioza za razliku od prethodnih, kifoze i lordoze koje nastaju u sagitalnoj ravni, formiraju se u frontalnoj ravni, odnosno nastaju krivine koje u pravilno oformljenog kičmenog stuba ne postoje. Iskrivljenja se mogu javiti na obe strane, levo ili desno, a najčešće u obe strane kao kompenzatorno nastajanje skolioze.

Kao i kod prethodnih deformiteta kifoze i lordoze, može se govoriti o dva stepena deformacije: skoliotičnom lošem držanju tela (funkcionalna kifoza), i o skoliozi kao fiksiranom telesnom deformitetu.

skolioza

Nastajanje skolioze u manjoj meri vezano je za nasledne činioce i bolesti, a više za način života, odnosno negativne uticaje svakodnevnih radnih i životnih aktivnosti. U prvom redu skoliotično držanje i skolioza nastaju usled nepravilnog držanja tela, nepravilnog sedenja u školskoj klupi ili kod kuće, stalnog opterećenja samo jedne strane tela pri nošenju nekog tereta ili školske torbe. Naravno, mogu postajati i drugi uzroci, kao što su razni koštani poremećaji, skraćena muskulatura i sl., ali su to znatno ređi slučajevi.

Slika skoliotičnog držanja i skolioze kao fiksiranog deformiteta u osnovi ima sledeći izgled: glava je nešto nagnuta (iskrivljena) u jednu stranu, rame izdignuto na ispupčenoj (konveksnoj) strani iskrivljenja, lopatica na strani ispupčenja kičme bliža je kičmenom stubu u odnosu na drugu lopaticu, trbuh je isturen i mlitav, jedna noga neznatno savijena ili u hiperekstenziji.
Skoliotično držanje tela se sanira, pre svega, popravljanjem ukupne statike kako pri stajanju, tako i pri svim formama kretanja i telesnih aktivnosti. Najpre treba otkloniti uzročnike nastajanja skolioze, a zatim primeniti odgovarajuće vežbe i obezbediti sistematsko vežbanje. Cilj tog vežbanja treba da bude, u prvom redu, jačanje i toniziranje istegnutih mišića na ispupčenoj (konveksnoj) strani.
Pored gimnastičkih vežbi i korektivnog vežbanja, za saniranje ovog deformiteta, kao i prethodno pomenutih, treba koristiti vežbe u vodi i plivanje (korektivno plivanje) uvek uz usmeravanje i pomoć stručnog lica.

Primeri vežbi za saniranje skolioze i skoliotičnog držanja tela

Vežbe za desnu grudnu skoliozu:
– u ležećem položaju na trbuhu, leva ruka je iznad glave, a desna pored tela. Dizati glavu i rameni pojas zajedno sa rukama, uz što jače istezanje kičmenog stuba;
– ležeći na levom boku, leva ruka je ispod glave, desna ruka je slobodna, umereno podizati glavu, a desnom rukom davati doziran otpor pokretu.
Vežbe za levu slabinsku skoliozu:
– iz početnog položaja, ležeći na trbuhu, levu nogu izvrćući u polje odvoditi u stranu. Desnu nogu gurati unazad i nadole, ne odvajajući je od podloge;
– iz početnog položaja, ležeći na trbuhu, napraviti otklon čitavim gornjim delom tela ulevo i dohvatati levom šakom levo koleno.

Ljubinko Milanović – Milovan Stamatović “Metodika fizičkog vaspitanja” Zavod za udžbenike

Komentari
Loading...