Simptomi i znaci hipertrofije srčanog mišića

Hipertrofična kardiomiopatija je poremećaj srčanog mišića, koji karakteriše asimetrična, ili simetrična hipertrofija (zadebljanje) leve, ili desne komore srca.

ew

Bolest je često naslednog karaktera.

Zbog zadebljanja srčanog mišića, može doći do pojave različitih simptoma i poremećaja hemodinamike u srcu, pa može doći do pojave ishemije (loša prokrvljenost srca), aritmije što može dovesti do tzv. iznenadne srčane smrti.

Glavni simptomi bolesti su

  • zamor pri naporu (javlja se kod svakog drugog pacijenta)
  • osećaj bola u grudima
  • osećaj lupanja srca (palpitacije)
  • nesvestice
  • otežano disanje (dispneja)
  • ubrzano disanje (ortopneja)
  • vrtoglavica
  • simptomi i znaci popuštanja srca (otoci ruku, stopala i nakupljanje tečnosti u trbuhu)

Međutim, većina bolesnika je bez simptoma i bolest se kod njih otkrije na nekom od sistematskih pregleda prilikomEKG-u.

Prirodni tok bolesti relativno je stabilan 5-10 godina , a zatim dolazi do laganog pogoršanja funkcije leve komore i pojave navedenih simptoma.

Lečenje

Lečenje zavisi od simptoma i od prisutnosti eventualne slbe prokrvljenosti srca. Bolesnika bez simptoma nije potrebno lečiti, nego samo redovno pratiti.

U slučaju prisustva slabijih simptoma, pomažu beta blokatori koji smanjuju krvni pritisak i samim tim opterećenje srčanog mišića.

Kod težih oblika preporučuje se davanje disopiramida koji uklanja gotovo sve simptome bolesti.

Ukoliko se ne postigne uspeh sa medikamentoznom terapijom, pristupa se hirurškom lečenju.

Ukupni godišnji mortalitet odraslih bolesnika je između 2-4 %. U oko 50% bolesnika smrt je iznenadna i neočekivana (često kod sportista). Iznenadna smrt se javlja najčešće u naporima, a uzrokovana je hemodinamskim poremećajima i aritmijama.

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...