Simptomi nespecifične infekcije vulve

Najčešća nespecifična infekcija vulve je infek­cija Gram-pozitivnim kokama, tačnije zlatnim stafilokokom (staphylococcus aureus).

ty

Kao što je poznato, ova bakterija je prisutna na koži, gde u izvesnim situacijama može prouzrokovati nas­tanak folikulitisa i furunkula, najčešće na mestima sa smanjenim lokalnim otporom.

Folikulitis se često viđa posle manjih povreda, kao što su npr. traume posle brijanja kože genitalnog pre­dela. Furunkuh su redi i uglavnom su udruženi sa dijabetesom ili imunodefidjencijom. Stafilokok je i najčešći uzrok akutne inflamacije Bartolinove žlezde (Bartholin).

Streptokok, uglavnom P-hemolitički grupe A, ih piogeni streptokok, na vulvi ponekad dovodi do teškog erizipela, celuhtisa i pioderme. Podsetimo se da je erizipel inflamadja derma, koja se brzo širi i koja se odlikuje crvenilom, otokom i lokalnom elevacijom tem­perature, a promene su oštro ograničene prema okolini.

Tuberkuloza ženskog genitalnog sisitema je česta u zemljama u razvoju.

Promene na vulvi se mogu pojaviti kao primarna infekcija, nastala kontaktom sa sputumom partnera koji ima tuberkulozu pluća, ih posle seksualnog kon­takta sa muškarcem koji ima tuberkulozni epididimitis.

Međutim, češći je sekundarni vid bolesti, gde tuberkulozni bacil dolazi ili hematogeno iz pluća i bubrega, ili se širi sa posto­jećih lezija unutrašnjih genitalnih organa.

Uzročnici tuberkuloze pripadaju rodu mikobak-terija (mycobacteriaceae).

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...