Generic filters
Exact matches only

Simptomi i lečenje dermoidne ciste

Dermoidna cista predstavlja tumor koji sadrži skoro sve dodatke kože (znojne i lojne žlezde, dlaku i masne ćelije).

ii 1

Takođe, dermoidne ciste mogu da sadrže strukture koje podsećaju na hrskavicu, koštano tkivo, zube… može se nalaziti bilo gde na telu i na bilo kom organu. U pitanju su benigni tumori koji pokazuju tendenciju ka rastu, ali ne i ka metastaziranju.

Tačan uzrok nastanka nije u potpunosti poznat, ali nastaju zbog greške tokom ebrionalnog razvoja kada tkivo zaostaje na mestima gde ne bi trebalo da ga bude.

Ne postoje tačni statistički podaci koji pokazuju kolika je rasprostranjenost dermoidnih cisti u opštoj populaciji, jer se mogu naći na bilo kom organu, potpuno asimptomatski. Na ostalim organima se ne nalazi toliko često, a na koži očnog kapka predstavlja peti benigni tumor po javljanju. Ne postoji rasna i polna predilekcija za njihov nastanak. Mogu se javiti bilo kada u toku života, a ukoliko se nalaze na koži, čest su nalaz na rodjenju.

Kako se manifestuju dermoidne ciste?

  • dermoidne ciste kože se mogu naći na licu, grudima i ekstremitetima
  • dermoidne ciste se mogu naći i na očnom kapcima
  • jednostrani otok očnog kapka može da bude prvi znak dermoidne ciste
  • ciste su nepokretne u odnosu na podlogu
  • manifestuju se kao promene iznad nivoa kože koje su različitog oblika i boje
  • veličina im varira i može da dostigne do par centimetara
  • dermoidna cista se može naći gotovo na bilo kom organu i dati odgovarajučće simptome kompresije (centralni nervni sistem, ginekološki organi, trbuh…)

Definitivna dijagnoza se postavlja histopatološkom analizom uzorka uzetog nakon operativnog lečenja, ili biopsijom.

Lečenje

Hirurško odstranjivanje je jedini adekvatan način lečenja dermoidnih cista. Nakon operativnog lečenja, moguće je njihovo ponovno javljanje.

Postoji i mala mogućnost maligne transformacije kod dermoidnih cisti koje dugo postoje bez lečenja.

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...