Rezultati neurohirurških intervencija kod pušača

Uticaj dugotrajnog pušenja cigareta na morbiditet i smrtnost odavno je poznat. Pušenje u danima i nedeljama pre operacije može da dovode do morbiditeta i komplikacija kod mnogih hirurških pocedura.

42

Istraživači sa Univerziteta u Kaliforniji u San Franciscu i Univerziteta Jejl pretražili su hiruršku i naročito neurohiruršku literaturu da bi utvrdili uticaj aktivnog pušenja na rezultate neurohirurških zahvata. Otkrili su jake dokaze o vezi između pušenja i perioperativnih komplikacija. Mali broj objavljenih izveštaja bavi se posebno neurohirurškim procedurama. Na osnovu ovih otkrića – veće stope intraoperativnog gubitka krvi, veće potrebe za intraoperativnom transfuzijom, veće stope postperativnih komplikacija i, kod nekih pacijenata, kraćeg perioda preživljavanja – istraživači zaključuju da postoje jaki razlozi za neurohirurge da instistiraju kod svojih pacijenata da prekinu sa pušenjem pre operacije i podstaknu državne napore u promociji ostavljanja pušenja pre hirurških intervencija.

Studija koju potpisuju dr Deril Lo, dr Mičel S. Berger, DruvKular i dr Džon Ma objavljena je u internet izdanju časopisa Journal of Neurosurgery.

Da bi dobili podatke, istraživači su vršili pretraživanje medicinskih podataka na osnovu ključnih reči ,,pušenje i neurohirurgija’’ i ,,duvan i neurohirurgija’’za period od 1950. do 2012. godine. Dodatni izvori informacija su bili spiskovi literature relevantnih članaka.

U svojoj studiji, Lo i kolege daju detaljan opis načina na koje aktivno pušenje utiče na perioperativne komplikacije i navode brojne radove koji pružaju dokaze za to. Istraživači su posebno pokrili sledeće teme:

  • ćelijske povrede i disfunkcija krvnih sudova, što vodi ka nedovoljnom snabdevanju kiseonikom, hranljivim materijama, faktorima rasta i imuno ćelijmaa za ćelije i tkiva
  • duže zaceljivanje rane i infekcija
  • veliki intraoperativni gubitak krvi
  • negativan kardiopulmonarni uticaj

U ispitivanju odnosa između pušenja cigareta i neurohirurških rizika, istraživači su se fokusirali na tri članka koji predstavljaju jasan negativan uticaj pušenja na perioperativni ishod i podržavaju ove podatke dodatnim informacijama o kasnijim post-neurohirurškim ishodima kod pušača. Istraživači su organizovali otkrića studije prema glavna tri tipa neurohirurških procedura.

Operacija na lobanji

  • U studiji 453 pacijenta koji su podvrgnuti kraniotomiji radi uklanjanja tumora, došlo je do veće stope intraoperativnog gubitka krvi i postoperativnih komplikacija i manje stope jednogodišnjeg preživljavanja kod aktivnih pušača u odnosu na nepušače. Pacijenti koji su prestali da puše pre operacije nisu bili pod većim rizikom od komplikacija i jednogodišnjeg mortaliteta.
  • U studiji 320 pacijenta sa subarahnoidnim krvarenjem povezanim sa aneurizmom koji su podvrgnuti okluziji klipsom ili kalemom, kod pušača je postojala veća verovatnoća da će doći do odloženog propadanja nerava.
  • Van perioperativnog perioda, literatura o cerebrovaskularnim bolestima daje obilje podataka o povezanosti pušenja sa rizicima formiranja, rupture i krvarenja aneurizme. Studije postoperativnih ishoda nakon subarahnoidnog krvarenja povezanog sa aneurizmom pokazale su veće stope pulmonarnih komplikacija i rizika od cerebralnog vazospazma. Veće stope komplikacija ustanovljene su nakon neuroendovaskularnih procedura i nakon dijagnostičke cerebralne angiografije. U jednoj neurohirurškoj studiji, došlo je do sporijeg zaceljivanja rane i nekroze kože kod aktivnih pušača koji su podvrgnuti postupku cerebrovaskularnog bajpasa.

Operacija kičme

  • U studiji 500 pacijenata koji su podvrgnuti operaciji lumbalnog dela kičme, postojala je veza između pušenja i većeg gubitka krvi i potrebe za transfuzijom tokom operacije.
  • Van perioperativnog perioda, literatura o neurohirurgiji kičme daje značajne dokaze o gorim dugoročnim rezultatima među pušačima, uključujući sporiju fuziju kičme, manje stope fuzije kičme i abnormalnu fuziju kostiju. Dodatni dokazi pokazuju veći rizik od ponovne pojave diskus hernije u lumbalnom delu nakon operacije kod pušača.

Operacija perifernih nerava

  • Nema studija koje se bave vezom između aktivnog pušenja i perioperativnih rezultata operacije perifernih nerava.

Istraživači u ovom radu takođe opisuju dokaze iz kliničkih ispitivanja koji pokazuju da prestanak pušenja pre operacije može da umanji rizik od perioperativnog morbiditeta. Lo i kolege ispituju različite ideje o tome koliko pre operacije treba prestati sa pušenjem i diskutuju kako tema prestanka pušenja može da posluži hiruzima da iskoriste neurohiruršku operaciju da bi podstakli promene u ponašanju vezane za zdravlje kod pacijenata. Istraživači savetuju neurohirurzima da savetuju svoje pacijente da prestanu da puše pre operacije. Na nivou javne politike, istraživači savetuju neurohirurge da ,,budu predvodnici u uvođenju konstruktivnih promena koje će uticaj pušenja u perioperativnom okruženju svesti na minimum’’. Prema rečima glavnog autora studije, dr Džona Maa, ključna poruka studije je da ,,primenom strategije pitanja, saveta i preporuka za prestanak pušenja pre operacije, neurohirurzi mogu da unaprede kvalitet hirurških rezultata i povećaju bezbednost pacijenata. Potencijalni uticaj na uštede u zdravstvu i sačuvane živote bi mogao da bude ogroman’’.

tvojapluca.rs

 

 

Komentari su zatvoreni..