Religija i neuropsihologija

Neuropsihologija je nauka koja se bavi proučavanjem viših moždanih funkcija :mišljenja , pamćenja , govora , opažanja,pažnje samokontrole nadzora,svesnog delovanja okrenutog nekom cilju… Ćelijska-neuronska podloga ovih funkcija se nalazi u kori velikog mozga. Ove visoko razvijene moždane strukture pretstavljaju nadgradnju svake ličnosti , karakteristične su za čoveka i razlikuju ga od nesvesnih bića.

religija

Neuropsihološka istraživanja su utvrdila da određene moždane funkcije imaju i određenu lokalizaciju. Ta činjenica je dobro poznata neurohirurzima koji o tome veoma vode računa pri operacijama mozga. Elektro stimulacija određenih delova mozga dovodi do aktivacije funkcija smestenih u tom delu.Na primer, stimulacija potiljačne kore dovodi do vizuelnih doživljaja. U bolesnika sa epilepsijom se to često spontano događa u toku epileptičkog napada. Odavno je poznato da su bolesnici od epilepsije ,zbog svojih vizija tokom napada kao što je to bio slučaj sa Cezarom ,često proglašavani ljudima koji imaju posebnu moć .

Jedno od pitanja koje se postavlja u neuropsihologiji je da li religija može da utiče na smirivanje duše i nalaženje smisla   života ?
Uznemirenost nastaje usled neizvesnosti, nedovoljne kontrole situacije , neusklađenih objektivnih mogućnosti i želja ili u situacijama koje čovek nije mogao iskustveno da doživi ili predvidi na osnovu saznanja drugih. Religija ima gotove postulate s kojima se pripadnik religijske grupe upoznaje već od ranog detinjstva.Religioznu osobu ponašanje u skladu sa religijskim principima, u većini slučajeva, smiruje. Dovoljno je da se pojedinac prepusti religiji, da se ponaša po njenim pravilima i da ga to oslobodi unutrašnjeg nemira ili dileme.

Nije samo uticaj verske pripadnosti koja se stiče činom krštenja ,kao što je na primer u hrišćanstvu običaj, neophodna za ponašanje po određenim verskim pravilima. U judaizmu je poznato da mnogi Jevrejini nisu religiozni , niti su poznavaoci zakona Petoknjižja ( jedna od tih knjiga je i Tora) ali je uticaj tradicije koja se prenosi 4000 god. unazad vrlo jak u svakoj jevrejskoj porodici.

U današnje vreme uticaj tradicije post je sve značajniji u ponašanju ljudi .
U neuropsihologiji , kao i u drugim naukama koje se bave ljudskom psihom ,kada se govori o religiji ostaje jos mnogo otvorenih pitanja , tim pre što religija u određenoj sredini prelazi u normu kulture ponašanja ili, bolje rečeno , u društveni okvir koji deluje od rođenja .

 

Mr sci Ninoslava Mihajlović -spec.neurologije, www.neuropsihomedika.com

Komentari
Loading...