Pušenje u trudnoći povezano sa astmom kod dece

0

Deca čije su majke pušile u toku trudnoće, imaju povećan rizik od dobijanja astme čak i ako, po rođenju, nisu izložena duvanskom dimu – rezultati su nedavno objavljenog istraživanja sprovedenog među evropskom decom.

trudn

Istraživanje je vodila doktorka Ana Bergstrom, iz Karolinska Instituta u Štokholmu, sprovodeći ga na 21.600 evropske dece. Podaci do kojih je došla, govore da je pušenje u  trudnoći u direktnoj vezi sa:

– povećanim rizikom od spontanih pobačaja
– niskom porođajnom težinom deteta
– određenim urođenim defektima
– komplikacijama u trudnoći.

Kod nešto manje od 7% ispitane dece uspostavljena je dijagnoza astme u uzrastu od 4 do 6 godina. Taj rizik je povećan kod dece onih majki koje su pušile tokom trudnoće za čak 65 procenata.

Čak i pušenje u prvom trimestru trudnoće duplira rizik od dobijanja astme kod dece, zbog čega doktorka ističe da je neophodno prestati sa pušenjem onog trenutka kada parovi počnu da planiraju proširenje porodice.

Istraživanje je objavljeno u American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

 

 

 

Komentari
Loading...