Pušenje kod majke nosi rizik od dijabetesa za trudne ćerke

Žene čije su majke pušile barem umereno tokom trudnoće imaju više šansi da dobiju gestacijski dijabetes i budu gojazne u odraslom dobu, otkrili su istraživači.

43

Među Šveđankama čije majke su umereno pušile tokom trudnoće šanse za dobijanje gestacijskog dijabetesa porasle su za 62% (95% CI 1,24-2,13) dok je rizik od gojaznosti iznosio 36% (95% CI 1,28-1,44), kaže dr Kristina Matson sa Univerziteta Lund u Švedskoj sa kolegama.

Majke koje su mnogo pušile tokom trudnoće prenele su na ćerke 52% (95% CI 1,12-2,06) veći rizik od gestacijskog dijabetesa i 58% (95% CI 1,48-1,68) veći rizik od gojaznosti, kažu oni u članku u časopisu Diabetologia.

Prethodne studije su pokazale da je pušenje u trudnoći povezano sa ograničenim razvojem ploda, kraćim trajanjem gestacije i većim rizikom od perinatalne smrti, kao i gojaznosti. Jedna norveška studija pokazala je da postoji povećan rizik od gestacijskog dijabetesa kod ćerki čije majke su pušile u trudnoći, ali je broj učesnica u toj studiji bio mali.

Da bi dobili verodostojnije podatke, švedski istraživači su ispitivali vezu između pušenja majke i razvoja gestacijskog dijabetesa, gojaznosti i negestacijskog dijabetesa putem nacionalnog registra 80.189 slučajeva trudnoće.

Trudnice su odgovarale na pitanja o pušačkom statusu tokom prve prenatalne posete i podeljene su na grupu onih koje ne puše, one koje puše do devet cigareta dnevno i one koje puše više od devet cigareta dnevno.

Studija se odnosila na žene rođene 1982. i kasnije koje su rodile barem jedno dete do 2010, koje su autori nazvali ,,druga generacija’’. Beležen je pušački status majki i druge generacije njihove dece, kao i status u vezi sa gestacijskim dijabetesom, gojaznošću i negestacijskim dijabetesom, životnim dobom trudnica, paritetom, težinom na rođenju, gestacijskim dobom i načinom porođaja.

Žene druge generacije su bile mlađe, teže i češće prvortke nego prethodna generacijas.

Među ženama druge generacije gojaznost je zabeležena u 12,8% slučajeva, a gestacijski i negestacijski dijabetes u po 0,5% slučajeva.

Roditelji druge generacije žena koji su pušili umereno ili mnogo znatno su povećali šanse za dobijanje gestacijskog dijabetesa ili gojaznosti, ali je strastveno pušenje kod majki povezano sa 34% zaštitnog efekta protiv negestacijskog dijabetesa (0,66, 95% CI 0,45-0,97).

,,Šanse za gojaznost su bile veće kod žena druge generacije koje su i same pušile’’, dodaju autori.

Istakli su, međutim da ,,se moguće preklapanje podataka ne može zanemariti kao objašnjenje rezultata’’.

Autori kažu da je studija ograničena faktorima koji nisu mereni, kao što su društveno-ekonomske determinante – i mlađim životnim dobom učesnica druge generacije. Studija je takođe ograničena nedostatkom generalizacije i manjkom podataka o učesnicima prve i druge generacije.

tvojapluca.rs

 

Komentari
Loading...