Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

U fizioterapiji PNF predstavlja filozofiju i metod primene terapijskih postupaka. Započeta od strane Dr Hermana Kabata u 1940-tim godinama, ova fizioterapijska tehnika je nastavila da se dopunjava i razvija.

miskost

Ona je koncept terapijskih postupaka, a njeni bazični principi su:

* PNF predstavlja integrativni pristup – svaki tretman je usmeren ka celokupnom biću, a ne na specifičan problem ili segment tela.

* Pristup tretmanu je uvek pozitivan, uz naglašavanje i korišćenjeonoga što pacijent može da uradi kako na fizičkom tako i na fiziološkom nivou.

* Osnovni cilj je da se pacijentu pomogne da dostigne svoj najiši nivo funkcionisanja.

Osnovne procedure facilitacije su:

Otpor; Iradijacija i naglašavanje; Manuelni kontakt; Položaj i mehanika tela; Verbalne komande, Čulo vida; Trakcija ili aproksimacija; Istezanje; „Timing“; Obrazac pokreta;

Pripremila: mr sci Marija Stanković

Ostavite odgovor