Preventivni pregled mladeža

DA LI VAS BRINU MLADEŽI?

Većina mladeža (pigmentnih promena na koži) je sasvim bezopasna. Savremena medicina zastupa stav da se jedan na 100.000 pretvara u melanom, najteži oblik raka kože.
Sličnost mladeža i melanoma postoji zbog pigmentacije (obojenosti) promene.

euromelanoma

Da bi pacijent i lekar bili sigurni da su pigmentne promene na kozi potpuno bezopasne ili se neki od mladeza izmenio pa ga treba hirurski odstraniti, mora se uraditi dermatoskopija ili melanomoskopija.

Bel Medic u narednom periodu omogućava 25% popusta na melanomoskopiju!

Melanomoskopija je neinvazivna, bezbolna metoda koja klinički sumnjive kožne promene uveličava 30 puta, do nivoa od 0,4 milimetara ispod površine kože, gde se nalaze ležišta melanocita, pigmentnih ćelija odgovornih i za nastanak zloćudnih tumora kože (melanoma).

Melanomoskopija – digitalna epiluminiscentna mikroskopija – obavlja se aparatom Mole Max II. Matematičkom i grafičkom obradom dobijenih podataka, uz korišćenje kompjuterske baze podataka od 12.000 slučajeva tumora kože, sve posmatrane promene je moguće porediti u bilo kom vremenskom periodu, od nekoliko sati do nekoliko decenija. Paralelnim upoređjivanjem, posmatranjem načina preklapanja, i korišćenjem algoritama ABCDE i Menzies-ove metode, odredjuje se dobroćudnost ili malignost eventualnog tumora kože.

Melanomoskopija na taj način omogućava pravovremeno i uspešno lečenje, i istovremeno smanjuje procenat nepotrebnog hirurškog odstranjivanja dobroćudnih promena.

Korišćenjem melanomoskopije kod svakog pacijenta se vrši „ body mapping“ – kompjutersko obeležavanje svih postojećih nevusa ( mladeža) na telu pacijenta što omogućava njihovo kasnije lakše praćenje i otkrivanje njihovih i najmanjih promena.

Pregleda osnivač melanomoskopije u Srbiji:

Doc Dr Dejan Nikolić – hirurg-onkolog

Belmedic.rs

Komentari
Loading...