Generic filters
Exact matches only

Paranoja- simptomi

Najčešće od paranoje obolevaju ljudi između 30 i 45 godine života, mada se poseban oblik paranoje može pojaviti i u starijim godinama.

kl

Takva vrsta paranoje naziva se involucijska parafernija. Uzrok ove bolesti je dosada nepoznat, ali se smatra da bi problem mogao biti genetski. Prema psihoanalitičkoj postavci, bolest se definiše na nesvesnoj projekciji neprihvatljivih polnih ili agresivnih nagona. To znači da na osnovu pogrešnih bolesnih misli, bolesnici grade čvrst i sumanut sistem, a njihovo ponašanje prema okolini je u skladu sa tim bolesnim mislima. Takvi bolesnici su često ljudi bez drugih znakova duševnih bolesti, te paranoja kao bolest ostaje dugo neprepoznata od strane okoline.

Postoji više vrsta ove bolesti, pa paranoju delimo na nekoliko grupa

1. Paranoja proganjanja

To je najčešći oblik paranoje, a bolesnik je uveren u stalnu izloženost neprijateljstvu, nenaklonosti i nerazumevanju drugih ljudi.

2. Paranoična ljubomora

To je krajnja nepoverljivot i sumnjičavost prema partnerki.

3. Paranoja parničenja (paranoiaquerulatoria)

To je veoma neprijatna paranoja u društvenom životu. Bolesnici uvek imaju osećaj nepravde, te misle da im se ne priznaju neke njihove zasluge, prava i lične vrednosti. Neprekidno pokušavaju isterati pravdu, i večno su nezadovoljni.

4. Ljubavna mahnitost

To je takođe bolest koja spada pod paranoju. Još se naziva i erotomanija, a najčešće pogađa žene starije dobi i srednjih godina.

5. Paranoja umišljene veličine (grandomania)

To je pojava u kojoj se bolesnici prozivaju prorocima, izumiteljima ili umišljaju kako imaju nadprirodne moći.

6. Paranoja umišljene bolesti

Za ovu vrstu paranoje su verovatno svi čuli. Još se naziva i hipohondrija. Ko boluje od hipohondrije uveren je u postojanje neke telesne bolesti iako nje nema. Sreća je ta, da je paranoja u izraženom obliku veoma retka, ali postoji mnogo ljudi koji nisu duševni bolesnici, ali u sklopu svojih ličnosti imaju izražene paranoične crte. Takvi ljudi su stalno na oprezu, kritični su prema drugima, a ne podnose ni najmanji prigovor. Za njih je svet opasan i uvek nalaze neke skrivene nepostojeće pretnje. Paranoici su duboko uvereni u istinitost svojih misli, koje su za njih jedina stvarnost, te svako protivljenje doživljavaju kao neprijateljstvo.

Psihijatrijske bolesti i rizici po potomstvo
Komentari
Loading...