Generic filters
Exact matches only

Ovo su prvi znaci Alzheimerove bolesti

U poslednjih nekoliko godina su razvijeni su različite vrste biomarkera koji omogućavaju ranu dijagnozu Alzheimerove bolesti, ali još uvek nisu u primeni u širokoj kliničkoj zbog visokih troškova.

t 1

Poremećaj čula mirisa ili olfaktorna disfunkcija kod bolesnika s Alzheimerovom bolesti otkriven je još 1974. Nakon 40 godina istraživanja, potvrđeno je da je disfunkcija čula mirisa verovatno jedan od prvih kliničkih simptoma Alzheimerove bolesti. Naime, bolest prvo napada entorinalni korteks, deo temporalnog režnja mozga, koji služi kao mesto gde pristižu informacije iz vidnih, slušnih i mirisnih područja, a onda se širi na ostale regije mozga.

Kombinujući testove čula mirisa s konvencionalnim dijagnostičkim metodama, moguće je, zahvaljujući osetljivosti i specifičnosti, poboljšati ranu dijagnostiku Alzheimerove bolesti.

Olfaktorna disfunkcija je rani simptom demencije i često se, za razliku od slabljenja sluha i vida, javlja i razvija neprimetno.

Testiranje čula mirisa

Poremećaj čula mirisa se može dijagnostifikovati olfaktornim testovima. Najpoznatiji je University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT). Sastoji se od 4 različite knjige sa po 10 strana i ukupno 40 pitanja. Na svakoj strani je mirisna strugalica s mikrokapsuliranim odorantom. Miris se oslobađa tako da se postruže olovkom, a ispitanik odgovara na pitanja o vrsti i jačini mirisa. Postotak tačnih odgovora se uspoređuje sa zdravim ispitanicima, a prilagođen je dobu i polu ispitanika.

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...