Otežano gutanje- Lečenje

Disfagija je često povezana sa odinofagijom (bolno gutanje) i najčešće ne predstavlja bolest za sebe, već simptom neke druge bolesti.

lek za grlo

Disfagija se deli na dva osnovna tipa :

  • orofaringealnu disfagiju (vezano za poremećaje unutar usne duplje)
  • disfagiju vezanu za jednjak.

Brojni poremećaji i bolesti mogu uzrokovati disfagiju: šlog, mijastenija gravis, Parkinsonova bolest, amiotrofička lateralna skleroza, Belova paraliza, zračenje, maligniteti, neurotoksini, poremećaji i bolesti usta i ždrela, emocionalni problemi (npr. anksioznost), divertikulumi jednjaka, Hantingtonova bolest, neke infektivne bolesti (kao poliomijelitis i sifilis, tuberkuloza), poremećaji i bolesti jednjaka (tumori, strikture (suženja usled zapaljenja), strana tela, ahalazija, hipertenzija donjeg sfinktera jednjaka, sklerodermija)…

Disfagija je simptom koji se karakteriše osećajem zastajkivanja hrane tečnog , ili čvrstog sadržaja u predelu ždrela, vrata, ili grudi. Vrlo često je disfagija povezana sa bolnim osećajem prilikom gutanja, kašljom i vraćanjem sadržaja u nos.

Pacijenti najčešće opisuju da se čvrsta hrana zagljavljuje u predelu vrata.

Neki pacijenti nemaju svest o zastajkivanju hrane što ne umanjuje stepen i stadijum osnovne bolesti, a i postoji realna opasnost od udisanja sadržaja i aspiracione pneumonije.

Obavezno je lečenje osnovnog oboljenja koje je uzrokovalo disfagiju. Obavezan je higijensko-dijetetski režim ishrane (lagano gutanje manjih zalogaja uz unošenje tečnosti).

PROČITAJTE VIŠE:

Komentari
Loading...