Generic filters
Exact matches only

Osteoporoza „tihi kradljivac kostiju“

0

Osteoporoza je progresivna metabolička bolest kostiju, koja se karakteriše smanjenjem mineralne gustine (mase) kosti (gubitak kalcijuma iz kosti).

ll

To dovodi do smanjenja čvrstine kosti, povećanja fragilnosti i porasta rizika za nastanak preloma kosti. Najugroženiji su kičmeni pršljenovi i butna kost. Prelomi mogu nastati posle lakših trauma ili čak bez povrede (tzv. spontani prelomi).

To je “nema” bolest, počinje podmuklo, bez simptoma i najčešće se otkriva tek kada se desi prelom neke kosti. Zato je i zovu “tihi kradljivac kostiju”. Nekada se kao prvi simptomi mogu javiti bolovi u kostima, zglobovima, mišićima ali se najčešće ne pomišlja na osteoporozu kao mogući uzrok.

Bolest dobija razmere epidemije i postaje socijalno – ekonomski problem!

Osteoporoza može biti primarna, sekundarna i senilna.
Osteoporoza se najčešće javlja kod žena posle menopauze i tada govorimo o primarnoj osteoporozi. Kada se osteoporoza javi kao posledica drugih oboljenja ili dugotrajne primene lekova koji izazivaju demineralizaciju kostiju, govorimo o sekundarnoj osteoporozi. Senilna osteporoza se javlja i kod muškaraca i kod žena posle 75. godine života.

Prevencija mora početi još u ranom detinjstvu kroz redovnu i pravilnu ishranu, pravilan rast i razvoj i fizičku aktivnost (savetovati roditelje). Cilj prevencije je dostići pik koštane mase do 35. godine života i tako sprečiti razvoj osteoporoze u starijoj dobi.

Zašto je važno rano otkrivanje osteoporoze?

Rana dijagnoza osteoporoze je značajna zbog masovnosti obolevanja i radi sprečavanja ozbiljnih posledica i komplikacija kao što su prelomi kičmenih pršljenova, butne kosti, invaliditet…

Kod odraslih je važno proceniti faktore rizika!
Proverite da li spadate u rizičnu grupu!

Faktori rizika za pojavu osteoporoze su:

– rana menopauza (manjak estrogena) nastala pre 45. godine života ili veštački izazvana nakon hirurškog odstranjivanja materice i oba jajnika
– teže hronične bolesti (bolesti organa za varenje)
-malapsorpcioni sindrom, Kronova bolest, hipertireoza (oboljenja štitne žlezde), oboljenja paraštitnih žlezda, oboljenja bubrega i jetre
– dugotrajna primena određenih lekova(kortikosteroida, sedativa, barbiturata – antiepileptika)
– mala telesna masa
– pozitivna porodična anmneza (jedan ili više obolelih u porodici)
– pušenje, prekomerno konzumiranje alkohola, kafe, fizička neaktivnost
– neadekvatna ishrana – previše soli i proteina u ishrani i ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D, izlaganje jonizujućem zračenju

Za ranu dijagnozu osteoporoze su dostupne pouzdane i sigurne dijagnostičke metode!

Nakon evaluacije (procene) faktora rizika za nastanak osteoporoze, treba uraditi merenje koštane mineralne gustine (BMD – Bone Mineral Density) DXA metodom, koja se bazira na primeni niskoenergetskog X zračenja, prema preporukama SZO (Svetske zdravstvene organizacije).
Merenje se vrši na lumbalnom delu kičme ili kuku. Rezultati merenja BMD- koštane gustine mogu da se izraze kao odstupanje (broj standardnih devijacija) od srednje gustine kosti mladih zdravih osoba (20-40 godina) i to se zove T-skor ili kao odstupanje od vrednosti koja odgovara istim godinama starosti zdravih osoba i zove se Z- skor.

DXA metoda je pouzdan i siguran dijagnostički test za rano otkrivanje osteoporoze. Trajanje pregleda iznosi manje od 5 minuta, doza zračenja je minimalna (iznosi 100 i više puta manje od doze koja se absorbuje standardnom radiografijom pluća).

Postoji i ultrazvučna denzitometrija – brz, ekonomičan metod bez zračenja. Merenje se vrši na petnoj kosti.Ova metoda se može koristiti kao skrining metoda ali nije pouzdana i precizna kao DXA metoda.

Kome treba uraditi osteodenzitometriju?

Preporuka je da se osteodenzitometrija uradi :
– ženama starijim od 65 godina,
– ženama u menopauzi koje imaju najmanje jedan faktor rizika za nastanak osteoporoze,
– ženama koje su ušle u menopauzu pre 45. godine života
– svakoj ženi sa spontanim prelomom kosti,
– osobama čija se visina smanjila za najmanje 2,5 cm
– ako je na osnovu klasične radiogarafije postavljena sumnja da se radi o osteoporozi
– osobama koje su na terapiji glukokortikodima (kortikosteroidima – 7,5 mg dnevno 3 meseca)

Kako sprečiti osteoporozu ili usporiti njen razvoj?

Potrebno je:
– izbegavati štetne navike(pušenje cigareta, alkoholna pića, smanjiti unos kofeina- kafe i soli)
– povećati fizičku aktivnost – kretati se što više!
– pravilna ishrana koja obezbeđuje preporučeni dnevni unos kalcijuma i vitamina D
– blagovremeno merenja koštane gustine kod osoba koje su pod rizikom
– savetovati mlade roditelje da je najvažnije životno doba za smanjenje rizika od osteoporoze rano detinjstvo i adolescencija, kada je potrebno postići pik koštane mase (pravilnom ishranom i sportskim aktivnostima)

Po preporuci Američke fondacije za osteoporozu, za prevenciju i kontrolu ove bolesti preporučeni dnevni unos kalcijuma iznosi 1200 mg. Najbolje ga je uneti hranom, a druga mogućnost su preparati koji sadrže kalcijum.

To je posebno važno kod starih ili hronično obolelih pacijenata koje se nalaze na dugotrajnom kućnom ili bolničkom lečenju.

Drugima se dopalo i ovo:

Izvor: Antamedica

 

 

Komentari
Loading...