Generic filters
Exact matches only

Opasnost od zaraze: Kako se ponašati nakon poplava?

Iz Zavoda za javno zdravlje naglašavaju da je u poplavljenim područjima rizik od zagađenja vode za piće povećan, te vodu sa slavine ne treba piti dok se ne dobiju pouzdani dokazi da je sigurna za konzumaciju. Do tada je treba piti prokuvanu, dezinfikovanu ili flaširanu vodu.

ruke

Naglašava se da su posebno ugroženi deca, trudnice, hronični bolesnici i stariji ljudi. Posebno se skreće pažnja na sprovođenje mera kojima se sprečava širenje zaraznih bolesti putem zagađene vode i hrane, kao i mera koje se odnose na ličnu higijenu, higijenu predmeta i mesta stanovanja.

Prokuvavanje vode treba vršiti tako da se nakon što proključa, voda pusti da ključa najmanje jedan minut, kako bi se uništili uzročnici bolesti. Ako je voda zamućena, ne sme se piti!

Prokuvavanje a ni dezinfekcija ne otklanjaju zagađenja uzrokovana hemikalijama te se takva voda, ne sme koristiti. Kada je u pitanju dezinfekcija vode za piće, neophodno je da se ona obavi prema uputstvu za doziranje, zavisno od dezinfekcionog sredstva. U slučaju nejasnoća vezanih za doziranje dezinfekcionog sredstva treba se obratiti ustanovi od koje je sredstvo nabavljeno ili dobijeno.

Kada su u pitanju deca koja se hrane zamenama za majčino mleko, odnosno hranom koju treba priremati s vodom, neophodno je koristiti isključivo prokuvanu vodu i prema navedenim uputstvima.

Lična higijena je u krizinim situacijama posebno važna, prvenstveno, navodi se, da je važno često pranje ruku uz upotrebu sapuna (pre jela, nakon upotrebe WC-a, nakon čišćenja poplavnog otpada i nakon rukovanja artiklima koji su došli u kontakt s poplavnom ili kanalizacijskom vodom), a pri tom posebno nadzirati održavanje higijene ruku dece.

Nakon povratka u kuće maksimalan oprez

Nakon povratka u kuće, osim mera zaštite koje su se sprovodile za vreme poplava, potrebno je sprovesti i mere sanacije objekata i područja koja su bila pod vodom.

Potrebno je držati se što dalje od oborenih električnih vodova, a njihovu lokaciju prijaviti elektrodistribuciji, prijaviti eventualna oštećenja gasovoda i plinskih uređaja i ne koristiti ih dok se ne poprave, a neophodan je i pregled instalacija za dostavu gasa i električne energije od strane kvalifikovanih stručnjaka, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo.

Potrebno je izbegavati vožnju automobilom zbog mogućeg oštećenja puteva u poplavljenom području.

“Od komunalnih preduzeća treba tražiti uslugu čišćenja oštećenih septičkih jama i ispiranje kanalizacionog sistema, a zbog mogućnosti mešanja sa kanalizacionom vodom obavezno je čišćenje (vrućom vodom i deterdžentom, uz obavezno korišćenje gumenih rukavica) i dezinfikovanje zidova i podova prostorija u koje je dospela voda za vreme poplave. Zagađene predmete i materijale, koji se ne mogu očistiti i dezinfikovati, baciti.

Iz zavoda za javno zdravlje upozoravaju na važnost pranja odeće i čišćenja obuće, pranja i dezinfikovanja dečijih igračaka, te bacanje hrane koja je došla u direktan kontakt s poplavnom vodom, kao i svu kvarljivu hranu koja je stajala duže od 4 sata na temperaturi višoj od 50C.

“Važno je čišćenje neoštećenih limenki koje su došle u kontakt s poplavnom vodom, čišćenje radnih stolova i pribora za jelo i kuvanje, kao i kontrolisano koristiti sredstva za uništavanje insekata i glodara (držati van dohvata dece) i strogo se pridržavati uputstava za upotrebu”, upozorenje je Zavoda.

Zbog povreda koje su veoma česte u poplavljenim područjima, važno je znati,  da se otvorene rane moraju očistiti i zaštititi flasterom ili zavojem, kako bi se sprečila infekcija. Nekada je potreban i dodatni tretman (npr. vakcinisanje protiv tetanusa), a lekarsku pomoć  obavezno je potražiti ako se pojave crvenilo, otok ili gnojni iscedak na rani. U slučaju pojave mučnine, povraćanja, slabosti, proliva, povišene temperature itd. javiti se nadležnom lekaru.

[dfads params=’groups=455&limit=1&orderby=random’]
Komentari
Loading...