Generic filters
Exact matches only

Oboljenje muških i ženskih polnih žlezda

Ćelije za spoljno lučenje odgovarajućih polnih žlezda stvaraju i izlučuju i ženske oplodne ćelije, čije spajanje u ženinim polnim organima dovodi do začeća novih ljudskih bića.

jk

Ćelije za unutrašnje lučenje luče odgovarajuće hormone. Hormoni polnih žlezda igraju vrlo važnu ulogu u životu i čoveka i žene. Pod njihovim dejstvom razvijaju se kod muškarca i žene polna zrelost i polni nagon. Pod njihovim dejstvom se razvija kostur, muškarac dobija muški, dubok glas, rastu mu brkovi i brada, a kod žene grudi itd. Bez unutrašnjeg lučenja polnih žlezda, dečaci se nepotpuno i nepravilno razvijaju. Ostanu slabije razvijeni, bez brkova i brade, glas im ostane dečački itd. Tipičan primer takvih slučajeva su uškopljenici. Slična je situacija i sa devojčicama. One se bez unutrašnjeg lučenja polnih žlezda takođe slabije razvijaju, nemaju menstruaciju, grudi su im nerazvijene, mogu izgledati muškobanjaste itd. Ali ne samo odsustvo već i poremećaji u lučenju hormona polnih žlezda mogu izazvati vrlo velike promene i kod muškarca i kod žene.

Semene žlezde kod muškaraca počinju oko njihove petnaeste godine da luče hormone (nastajanje puberteta ― polne zrelosti) i prestaju sa lučenjem oko šezdesete godine. Pri tome su, razume se, u zavisnosti od podneblja, rase, uslova i načina života, zdravstvenog stanja itd., mogućna vrlo velika odstupanja. Na unutrašnje lučenje polnih žlezda nepovoljno utiču alkoholna pića, duvan i druga opojna sredstva, zatim, nedovoljna ishrana, neuredan život, kao i svako preterivanje uopšte.

Pojačano unutrašnje lučenje polnih žlezda kod čoveka, uglavnom, ne predstavlja neki ozbiljniji poremećaj. Usled toga mogućna je rana pojava puberteta kod dečaka, ali nju mogu izazvati i hormoni drugih žlezda. Ozbiljnije poremećaje može izazvati nedovoljno lučenje ili potpuno odsustvo lučenja. O posledicama koje na dečacima i ljudima ostavlja potpuno odsustvo semenika i njihovog lučenja (primer: uškopljenici) već je bilo reči. Ali takvi slučajevi, srećom, nisu tako česti. Češći su slučajevi sa smanjenim, nedovoljnim unutrašnjim lučenjem polnih žlezda. Oni nastaju obično usled raznih opštih oboljenja i slabosti ili usled oboljenja samih semenih žlezda. U zavisnosti od stepena smanjenja lučenja i raznih drugih okolnosti, poremećaji u raspoloženju, karakteru, naravi, ponašanju i opštem stanju mogu biti vrlo raznoliki.

Jedna od dosta čestih posledica smanjenog i nedovoljnog lučenja. hormona semenih žlezda je smanjenje ili gubitak polne moći čoveka (delimična ili potpuna impotencija).

Lečenje poremećaja koji kod mlađih ljudi ili ljudi u doba njihove zrelosti nastupe usled smanjenog lučenja hormona polnih žlezda sastoji se u urednom životu, u uzdržavanju od alkoholnih pića, u dobroj ishrani, telesnim vežbama, kupanju, zabavi i, eventualno, u uzimanju lekova koji pojačavaju unutrašnje lučenje semenih žlezda. Po potrebi, daju se i preparati životinjskih muških polnih žlezda.

Unutrašnje lučenje semenih žlezda kod čoveka slabi postepeno sa približavanjem starosti dok, obično, ne prestane potpuno. To slabljenje lučenja normalno ne izaziva ozbiljnije, najčešće nikakve poremećaje. Međutim, kod izvesnih osoba ono može biti praćeno nastupima toplote) obilnim znojenjem, lupanjem srca, glavoboljama, nesanicom, nervozom, zamorenošću, reumatičnim bolovima, zatvorom, opštim slabljenjem itd. (klimakterijum kod muškaraca). Ozbiljniji karakter ove pojave mogu imati samo u izuzetnim slučajevima.

Za ublažavanje ovih pojava preporučuje se uredan život, bez velikih zamora, umerena ishrana, telesne vežbe i dr. Pri tom treba izbegavati pokušaje da se polna moć povrati po svaku cenu. Francuski medicinski stručnjaci takve pokušaje porede, u odnosu na dužinu trajanja efekta, sa paljenjem sveće da gori sa oba kraja.

mnn

Jajnici kod žena počinju od njihove trinaeste ili četrnaeste godine da luče hormone, i to traje do oko pedesete godine. U nekim krajevima sveta polna zrelost kod žena nastupa ranije (u tropskim krajevima), u drugim. krajevima kasnije (na severu i krajnjem jugu).

Jajnici kod žena luče dve vrste hormona: folikulin i lutein. Poremećaji u lučenju svakog od ova dva hormona mogu kod žene imati za posledicu poremećaj u razvoju kostura i čitavog tela, u pojavi i održavanju menstruacije itd.

Odsustvo lučenja jednog ili istovremeno oba ova dva hormona povlači za sobom razne nepravilnosti u porastu, telesnom razvitku i duševnom stanju žene. Grudi su joj nerazvijene, glas je dubok, muški, izgleda muškobanja, polni organi joj mogu ostati nerazvijeni itd. U nekim slučajevima, naročito pod uticajem hormona drugih žlezda, kod ženskog deteta može doći do pojave različitih nakaznosti u telesnom i duševnom razvitku (preterana gojaznost i druge telesne i duševne deformacije).

Nedovoljno unutrašnje lučenje jajnika može, takođe, izazvati slične poremećaje u porastu i razvitku ženske dece i devojčica. Kod mladih žena i žena u doba zrelosti nedovoljno lučenje polnih hormona može da izazove promene u raspoloženju, karakteru, naravi i ponašanju. U tom slučaju kod žene može biti i menstruacija poremećena ― da je češća ili ređa, neuredna i praćena bolovima, da ]e krvarenje obilnije ili neznatno itd. Polni nagon žene može takođe da se poremeti.

Prevremeno lučenje polnih hormona može kod devojčica da izazove ranu pojavu puberteta i raniji, brži razvoj. Ali je u najvećem broju slučajeva ova pojava bez većeg značaja za telesno i duševno zdravlje.

Oko pedesete godine, nekiput ranije, ređe kasnije, jajnici prestaju da luče, najpre oplodne ćelije a potom i hormone. Taj prestanak obično ne nastaje naglo već postepeno. Period u kome se rad jajnika brže ili sporije gasi naziva se klimakterijum.

Kod mnogih žena klimakterijum prođe neprimetno. Međutim,. neke žene osećaju za vreme klimakterijuma u većoj ili manjoj meri izvesne tegobe, koje se sastoje u glavoboljama, nesanici, pojačanoj nervozi, utučenosti, napadima vreline u telu, čas jačoj, čas slabijoj menstruaciji, u povećanom krvnom pritisku, gojenju, jačem znojenju, gušenju, smetnjama vida itd. Ove tegobe traju neko vreme, pa se izgube. Ženi prestane menstruacija, i ona se navikne na nov period u svom životu.

Klimakterični poremećaji mogu nastati kod žena i usled odstranjivanja jajnika operacijom.

Većina tegoba i neugodnih pojava, koje pokoji put prate klimakterijum kod žene, mogu se izbeći ili u znatnoj meri ublažiti preduzimanjem izvesnih mera. Žena treba za vreme klimakterijuma da vodi, pre svega, uredan život, bez velikih zamora, da se umerenb i uredno hrani, da održava urednu stolicu, da radi, ali umereno, da izbegava uzbuđenja, da održava ličnu higijenu (kupanje, čist vazduh itd.). Ukoliko su potrebni lekovi, lekar će ih propisati.

Srodni članci:

Komentari
Loading...