Novo razdoblje-nova znanja

Na svakih otprilike oko 2600 godina, smenjuju se razdoblja astroloških znaka. Trenutno smo na prelazu iz doba Riba u doba Vodolije. Svako razdoblje sa sobom nosi odredjene karakteristike. Proteklih godina u razdoblju Riba, ljudi su provodili čitav život radeći pretežno na jednom telu ili možda najviše na dva ili tri.

cakre_b

Sada nam je potrebno čišćenje I razvoj svih tela, kako bismo postigli nužno jedinstvo za korišćenje energija razdoblja Vodolije.

Jedan od aspekta razdoblja Vodolije jeste pojačana svesnost fizičkog tela I njegovih funkcija. Razvoj I korišćenje mozga je bilo veoma važno tokom razdoblja Riba, ali je nama sada potrebno širenje svesti prema višim oktavama mentalnih I duhovnih energija.

Čovek ima sedam tela, od kojih su tri tela ličnosti: fizičko, emocionalno, mentalno; I četiri duhovna tela: intuitivno/saosećajno, telo volja/duh, duševno i božansko.
Svako telo ima svoju funkciju I značaj. Svako telo treba da deluje samostalno i zajedno sa drugima. Svako telo ima svoje energetske tačke (čakre) preko kojih cirkuliše energija.

Čakre su virovi energije kroz koje primamo I raspoređujemo vitalnost. Energija ulazi I izlazi iz tela kroz čakre. One rotiraju kao točak koji se okreće. Uglavnom se u literaturi govori o sedam glavnih čakri, ali ih zaprao ima na stotine, smeštenih po čitavom telu. Svaka akupunkturna I akupresurna tačka je čakra, energija u njih dolazi iz raznih izvora.
Ljudi koji su manje razvijeni u evolutivnom smislu, teže da vise uzimaju enrgiju, nego da je daju. Naš rast I razvoj su pojačani tokom razdoblja Vodolije. Mi prolazimo kroz intenzivan period povezan sa raznim čakrama. Čakre kontrolišu rzličite aspekte psihofizičke građe čoveka.

 

Sedam osnovnih čakri: Muladara, Svadistana, Manipura, Anahata, Višudi, Adžna I Sahasrara.

Komentari
Loading...