Novi lekovi za lečenje dijabetesa

0

Nove grupe lekova predstavljaju nove opcije ali ne treba zaboraviti ni da su stare prilično dobre. I potrebno je dokazati da su nove metode lečenja bolje pre nego što stare odbacimo. Vremenom istraživanja dovode do novih lekova u svakoj grupi, cene lekova padaju a njihovo dejstvo se poboljšava. Ipak, pojava novog leka pokazuje pravac evolucije terapije dijabetesa

dij

EXUBERA

Eksubera je prvi insulin koji se uzima inhalacijom. Na tržište dolazi kao odmeren prah koji se stavlja u inahaler. Eksubera je rapidno delujući insulin i uzima se, ne više od, 10 minuta pre obroka a može se koristiti i kod tipa 1 i kod tipa 2 dijabetesa. Ako šema lečenja dijabetesa uključuje uzimanje bazalnog insulina ova doza se zadržava. Mogućnost da se dobija manje uboda insulina praćena je povećanom cenom lečenja jer ovaj insulin još uvek ne pokriva ni jedno osiguranje.
Više lekova za lečenje dijabetesa zahteva praćenje određenih funkcija. Tiazolidindioni, lekovi za lečenje tipa 2 dijabetesa, zahtevaju praćenje funkcije jetre, metformin, funkciju bubrega a ekstubera praćenje funkcije pluća. Ovo je ponekad prilično komplikovano.
Mesto ovog leka u terapiji dijabetesa bilo bi značajnije da se pojavio nekoliko godina ranije jer su u tom vremenu bolesnici prevedeni uglavnom na PEN terapiju a pojavili su se i lekovi tipa inkretina. Ne očekuje se da ova vrsta insulina značajno zameni injekcione insuline ali je dobro imati više terapijskih opcija

DPP-4 INHIBITORI

dpp4DPP-4 inhibitori (Januvia – sitagliptin) nova su grupa lekova za lečenje tipa 2 dijabetesa i pomažu da se održi nivo crevnog hormona GLP-1. Posle obroka tanko crevo izlučuje GLP-1, hormon koji stimuliše sekreciju insulina iz pankreasa. DPP-4 inhibitori sprečavaju razgradnju ovog hormona. Kod osoba bez dijabetesa razgradnja GLP-1 je dobra jer sprečava preterano izlučivanje insulina ali kod osoba sa dijabetesom, često postoji deficijencija GLP-1 tako da DPP-4 inhibitori, prekidajući razgradnju GLP-1 vode ka dužem stimulisanju insulinske sekrecije.
Kada su uvođeni na tržište ovi lekovi su predstavljeni kao kompeticija preparatima slufonilureje ali ovi lekovi dovode do manjeg povećanja telesne težine niti dovode do hipoglikemije kao stari preparati sulfonilureje. Ali sa novijim preparatima tek ih treba uporediti. U svakom slučaju, ovi lekovi nisu moćniji ni od preparata sulfonilureja niti metformina a verevatno im je uticaj i nešto manji. Njihova cena je najtraumatičnija jer je dnevna terapija ranga 4-5 dolara pa je mala šansa da ovo postne lek izbora prosečnog bolesnika.
Ipak, neke studije na životinjama pokazale su da ovi lekovi mogu dovesti do poboljšanja preživljavanja i rasta beta ćelija pankreasa. Još uvek nema istraživanja koje bi ispitalo uticaj DPP-4 inhibitora na očuvanje beta ćelije kod čoveka ali je šansa da je to slučaj velika. U tom slučaju ovaj lek bi se mogao davati rano u procesu razvitka dijabetesa i uticati na tok bolesti.

INKRETINI

Ova grupa lekova naziva se insulinski mimetici i imitiraju dejstvo GLP-1. Prvi od njih koji je u komercijalnoj upotrebi je Ekstenatid, preparat koji je registrovan u SAD (Byetta) i koristi se za lečenje tipa 2 dijabetesa koji već koriste metformin, sulfonilureju ili tiazolidindione ili kombinaciju metformina i sulfonilureja. Preparat se daje parenteralno (subkutanom injekcijom) i daje se dva puta na dan oko pola sata pre doručka i pre večere. U poslednjim fazama istraživanja je preparat koji će se davati u jednoj dozi. Među novim lekovima Byetta je bila hit u 2006. godini i čak je bilo nestašice ovog preparata. Preparat je prevazišao očekivanja i lek je delovao bolje nego što je većina mislila pogotovo po pitanju dejstva na gubitak telesne težine. Prosečan gubitak telesne težine bio je 5-7 kg ali neke osobe gubile su i znatno više preterane telesne težine pa i 20-25 kg. Nedostatak je što se gubitak telesne težine ne može predvideti i nije posledica mučnine (koja je kratkotrajni neželjeni efekat) već je izgleda posledica smanjenja apetita.

PRAMLITINID ACETAT

Pramilitinid acetat (Symlin) je sintetski analog hormona amilina. Daje se parenteralno (subkutanom injekcijom) i koristi se u lečenju i tipa 1 i tipa 2 dijabetesa koji koriste insulin. Ovaj preparat usporava brzinu pražnjenja želuca, usporava produkciju glukoze u jetri i pomaže kontroli apetita. Symlin se uzima neposredno pre obroka. Pozitivno je što može smanjiti potrebnu dozu insulina i što pomaže redukciji telesne težine. Nepovoljno je što osoba koja već prima insulin treba da ima dodatni ubod. Ovaj preparat, još uvek, se ne pakuje u penove a doziranje ne korelira direktno sa jedinicama insulina pa to može dovesti do nesporazuma. Lek ima svoje mesto jer izgleda razumno usporiti priliv glukoze posle obroka u cirkulaciju.

Uskoro će se u apotekama u Srbiji pojaviti prvi preparat iz grupe tiazolidinediona, insulinskih senzitajzera. Preparat će biti u obliku tableta od 4 mg (što je uobičajena dnevna doza),
a originalno pakovanje imaće 28 tableta.

Pogledajete rezultate ADOPT studije (A diabetes outcome progresion trial):
www.t2d-study.org

 

 

 

 

Komentari
Loading...