Meteoropatija

• Kako se definiše meteoropatija?

Meteoropatija su zdravstvene tegobe koje neke osobe osećaju pri promeni vremena ili klimatskih uslova. Organizam se postepeno navikava na klimu u kojoj osoba boravi. Nagle promene vremenskih uslova ili neprilagodjenost klimatskim uslovima dovode do tegoba.

metereopatija-e1362852594170

• Postoji li naučno objašnjenje za meteoropatiju?
Meteoropatske tegobe se objašnjavaju uticajem promene vremena , naročito toplote, na hipotalamus i hipofizu, važne žlezde u mozgu , pri čemu dolazi do povećanog stvaranja ACTH – „hormona stresa „ što pojedine osobe osećaju kao razdražljivost ili teskobu.Istovremeno dolazi do smanjenog lučenja endorfina koji smanjuje bol pa se prag osetljivosti na bol pojačava.Fizika tumači povećanu osetljivost na bol snižavanjem atmosferskog pritiska usled ćega dolazi u organizmu do širenja tečnosti i gasova koji vrše pritisak na tkiva i pojačavaju osećaj bola. Ovo se naročito odnosi na tkiva koja su zapaljenski izmenjena ili su povredjena.

• Koji simptomi se najčešće ispoljavaju ?
Simptomi zavise od uzrasta,starosne dobi , pola i opšteg zdravstvenog stanja osobe. Najčešće se tegobe javljaju kod starijih ali i kod dece. Mladi ljudi manje osećaju meteoropatske tegobe i ako ih imaju izražene su kao umor, pospanost,promena raspoloženja, pad koncentracije i slično. Ipak, čak i neke mladje osobe su pri promeni atmosferskih prilika sklone glavoboljama , naročito migrenoznim, apatične su ili depresivne , imaju smetnje sa spavanjem. Jedan poseban oblik afektivnog poremećaja , ispljen kao pad energije koji ide do depresije,može biti izazvan sezonski u toku jeseni ili zime.Kod starijih osoba se uz sve navedene tegobe , izražene kod mladjih, javljaju i reumatski bolovi, kolebanje krvnog pritiska , pogoršanje srčanih ili disajnih tegoba, pojačanje reumatskih bolova ili bolovi na mestu starih ožiljaka ( naročito preloma kostiju),češće se javljaju žučni ili bubrežni napadi ili pogoršanje gastrointestinalnih tegoba.

• Može li se reći da je glavobolja najćešći simptom meteoropatije?
Najčešće to nije glavobolja u pravom smislu te reči već više osećaj ošamućenosti i težine u glavi, pad koncentracije, nejasan vid.
• Kada se javljaju tegobe?
Tegobe se najčešće javljaju pri promeni atmosferskog pritiska ili naglih temperaturnih promena. Organizam posebno teško podnosi promenu naelektrisanja i nakupljanje pozitivnih jona u atmosferi.

• Kako ublažiti tegobe koje meteoropata oseća ?
Pošto zdrav organizam manje ili ni malo ne oseća promene vremena značajan preduslov za smanjenje tegoba je dobro zdravlje. Dobro zdravlje podrazumeva redovnu fizičku aktivnost, ishranu bogatu prirodnim namirnicama, unos dovoljne količine tečnosti, boravak na svežem vazduhu i uopšte zdrav način života. Kada se radi o osobama obolelim od hroničnih oboljenja važno je da u toku promene vremena ili u toku boravka u klimatskim uslovima različitim od uobičajenih , redovno koriste svoju terapiju lekovima i da se ,u slučaju pojačanja tegoba, češće konsultuju sa svojim lekarom.

• Koja populacija stanovništva je najviše sklona meteoropatiji?
Meteoropatija se najčešće javlja kod starijih osoba obolelih od hroničnih bolesti kao što su reumatski artritis, astma, šećerna bolest,povišen krvni pritisak, kardiovaskularne bolesti itd.

Mr sci Ninoslava Mihajlović- specijalista neurologije

 

Komentari
Loading...