Matične ćelije: kome se preporučuje čuvanje i kada ne mogu da se sačuvaju

Porođaj je jedinstven momenat u životu kada se pruža mogućnost da se prikupe matične ćelije iz krvi pupčanika na bezbolan način i sačuvaju za eventualnu upotrebu lečenja u narednih 30. godina. Deca koja imaju sačuvane sopstvene matične ćelije imaju više medicinskih opcija za lečenje od drugih.

InScientiaFides-trudnica

Tome u prilog je i lista od preko 70 bolesti koje se leče matičim ćelijama ali i podatak da danas više od 70% pacijenata kojima je potrebna transplantacija krvnih matičnih ćelija nemaju odgovarajućeg donatora u svojoj porodici bez obzira da li se radi o matičnim ćelijama iz pupčanika ili koštane srži. To su razlozi sve češćeg opredeljivanja roditelja da sačuvaju matične ćelije u privatnim bankama na period od više decenija.

Međutim, da li svi mogu da sačuvaju matične ćelije i kome se preporučuje da ih sačuva?

Postoje opšte prihvaćene preporuke od strane medicinske struke ko treba da čuva matične ćelije iz pupčanika za svoje dete. To su roditelji koji u istoriji svoje porodične bolesti imaju neka od oboljenja krvi tj neki od tipova leukemije ili anemije, kao i oni koji imaju različito tj izmešano rasno poreklo.

Kada matične ćelije ne mogu da se sačuvaju?

Sa druge strane, postoje određeni kriterijumi nepodobnosti, koji onemogućavaju da se pristupi prikupljanju matičnih celija iz pupčanika i to:

  • Trudnoća mlađa od 34 nedelje
  • Telesna temperatura majke na porođaju preko 38C
  • Pozitivni laboratorijski rezultati krvi na infektivne bolesti
  • Postojanje fatalnog stresa u momentu rođenja

Neophodno je da nakon pucanja posteljice beba bude rođena u roku od 12h. Ako i nakon 12h od pucanja posteljice beba nije rodjena i ako amnionska tečnost ima tragove krvi uzorak nije podoban za čuvanje.

Napomena: Kriterijumi su određeni od strane Ministarstva zdravlja Republike Italije i Nacionalnog centra za transplantaciju Republike Italije, i u skladu sa njima posluje InScientiaFides Biobanka za čuvanje matičnih celija iz krvi pupčanika. Uslugu čuvanja matičnih ćelija u Biobanci ISF se plaća isključivo nakon potvrde iz laboratorije da je uzorak podoban za čuvanje.

Sve informacije o matičnim ćelijama omogućila je Biobanka InScientia Fides:

najboljamamanasvetu.com

Komentari
Loading...