Lečenje policističnih bubrega

Bol u slabinama i trbuhu se sreće kod polovine obolelih a izazvan je cističnim uvećanjem bubrega.

lll

Akutni bol može da ukaže na krvavljenje u cisti, opstrukciju (ugruškom ili kamenom) ili infekciju (praćen temperaturom). Masivna hematurija ( krv u mokraći) je prvi simptom bolesti i nastaje zbog rupture krvnih sudova zida ciste, ređe zbog kamena. Urinarna infekcija je česta, posebno kod žena.

Takođe česta je i bubrežna kalkuloza zbog zastoja urina u cistama. Bubrežna insuficijencija je progresivna.

Progresija je spora, a povišen krvni pritisak je faktor koji ubrzava propadanje bubrežnog parenhima.
Cistične promene se mogu naći i u jetri, ređe u pankreasu i slezini.

Lečenje

Lečenje je simptomatsko, jer još uvek nije moguće uspešno zaustaviti razvoj cisti. Kako su kardiovaskularne komplikacije glavni uzrok smrti, lečenje povišenog krvnog pritiska je obavezno. U ranom stadijumu bolesti savetuje se smanjenje unosa soli.

Sa smanjenjem bubrežne funkcije primenjuju se diuretici i antihipertenzivi. Urinarna infekcija zahteva energično lečenje. Infekcija ciste je uporna i zahteva primenu lipofilnih antibiotika koji postižu visoku koncentraciju u tečnosti cista.

U stadijumu terminalne bubrežne insuficijencije primenjuje se hemodijaliza i transplantacija bubrega.

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...