Generic filters
Exact matches only

Lečenje osteoartritisa

Simptomi osteoartritisa se mogu javiti rano i glavni simptom na početku je bol.

Bol je često praćen i pojavom otoka na zahvaćenom zglobu, naročito ako se radi o kolenu. Sa pogoršanjem stanja i progresijom degenerativnog oboljenja zgloba dolazi do pojave smanjenja pokretljivosti zahvaćenog zgloba i na kraju do teške kontrakture ili ukočenja.

Ove tegobe prati i promena načina i šeme hoda što se posledično odražava i na kompletnu statiku tela i održavanja balansa pa je česta pojava i bola u ledjima kod pacijenata koji imaju degenerativno oboljenje zgloba (osteoartritis).

Uzrok osteoartritisa

Uzroci su različiti , degenerativno oboljenje zgloba ili ostoartritis je često moguće videti u istoj porodici što ukazuje da genetski faktor igra veliku ulogu.

Određena stanja i bolesti kuka u detinjstvu (razvojni poremećaj kuka, epifizeoliza glave butne kosti ili Pertesovo oboljenje) sigurno vode u kasnije degenerativno oboljenje zglobova.

Ne treba zaboraviti da povrede i prelomi zglobova gotovo izvesno dovode do ranog degenerativnog oboljenja zglobova.

Lečenje osteoartritisa

Ukoliko je degenerativno oboljenje zglobova manje izraženo, obično se primenjuje konzervativno lečenje , a to podrazumeva:

  1. nestereoidne antiinflamatorne lekove (u vidu tableta, kapsula, gelova ili kremova)
    fizikalnu terapiju
  2. Tretman hondroprotektorima ( preparati na bazi hijaluronske kiseline: Ostenil, Ostenil plus, Synvisc…)
  3. Orthokin terapija ( terapija autolognim/sopstvenim serumom)
  4. PRP terapija ( terapija plazmom obogaćenom trombocitima)
  5. Tretman matičnim ćelijama uzetim iz koštane srži

Svi tretmani podrazumevaju intraartikularnu primenu (davanje u sam zglob) preparata ili plazme ili seruma ili matičnih ćelija .

Kod pacijenata sa uznapredovalom bolešću, savetuje se operacija -artroplastika obolelog zgloba. Ona podrazumeva zamenu oštećenog zgloba impantatom ili veštačkim zglobom.

Osim izraženih bolova i otežanog kretanja dolazi i do nemogućnosti kretanja, povećanja telesne težine ( zbog nekretanja) što dodatno optećuje već oštećeni zglob i pogoršava tegobe.

Prevencija pojave degenerativnog oboljenja zglobova

Pojavu degenerativnog oboljenja zgloba nije moguće zaustaviti u potpunosti , ona se može samo usporiti.Primenom savremene terapije moguce je odložiti hirurško lečenje za određeni period.

Kod uznapredovalih stanja degenerativnog oboljenja zglobova primena artroplastike zgloba je terapija izbora i ona jedino može dovesti do potpunog oporavka pacijenta sa degenerativnim oboljenjem zglobova.

Foto pixabay
Autor/Izvor kucnilekar
Komentari
Loading...