Kušingov sindrom- Simptomi

Hronični višak glikortikodnih hormona bez obzira na uzrok vodi skupu simptoma i fizičkih znakova poznatih kao Kušingov (Cushingov) sindrom.

ll

Najčešće je jatrogenog porekla, kao posledica hronične glikokortikoidne terapije.

„Spontani“ Cushingov sindrom je posledica poremećaja nastalih u hipofizi ili nadbubrezima ili se može javiti kao posle­dica ACTH sekrecije iz nehipofiznih tumra-ektopičan ACTH sindrom.

Steroidi tokom operacije

1. Korigovati elektrolite, krvni pritisak i volumen ako je neophodno

2. Dati hidrokortison natrijum -fosfat ili natrijum – sukcinat, 100 mg intramuskularno ili intravenski po pozivu za ulazak u salu

3. Dati 50 mg intramuskularno ili intraven ski nakon operacije i zatim svakih šest sati tokom prvih 24 sata

4. Ako je stanje stabilno nastaviti sa redukovanjem doze na 25 mg svakih šest sati tokom 24 sata. Potom dostići dozu održavanja. Ponovo uvesti fludrokortison kada se započinje unos perolam o

Održavati ili povećati hidrokortison na 200-400 mg/dan u slučaju povišene temperature ili drugih komplikacija.

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...