Kušingov sindrom- Simptomi i lečenje

Hronični višak glikortikodnih hormona bez obzira na uzrok vodi skupu simptoma i fizičkih znakova poznatih kao Kušingov sindrom.

tt

Najčešće je jatrogenog porekla, kao posledica hronične glikokortikoidne terapije. „Spontani“ Kušingov (Cushingov ) sindrom je posledica poremećaja nastalih u hipofizi ili nadbubrezima ili se može javiti kao posle­dica ACTH sekrecije iz nehipofiznih tumra-ektopičan ACTH sindrom

Lečenje:

Terapija zavisi od uzroka. Međutim prvi korak podrazumeva ishranu bogatu proteinima i odgovarajući unos kalijuma. Dalji tok lečenja može biti medikametozna terpija ili hirurška.

Steroidi tokom operacije

  •  Korigovati elektrolite, krvni pritisak i volumen ako je neophodno
  • Dati hidrokortison natrijum -fosfat ili natrijum – sukcinat, 100 mg intramuskularno ili intravenski po pozivu za ulazak u salu
  • Dati 50 mg intramuskularno ili intraven ski nakon operacije i zatim svakih šest sati tokom prvih 24 sata
  • Ako je stanje stabilno nastaviti sa redukovanjem doze na 25 mg svakih šest sati tokom 24 sata. Potom dostići dozu održavanja. Ponovo uvesti fludrokortison kada se započinje unos perolam
  • Održavati ili povećati hidrokortison na 200-400 mg/dan u slučaju povišene temperature ili drugih komplikacija.

 

Drugima se dopalo i ovo:

Komentari
Loading...