Generic filters
Exact matches only

I kod privatnika sa knjižicom: Evo kako taj sistem funkcioniše

Ako u roku od 30 dana ne možete da zakažete pregled u državnoj ustanovi, uzmite potvrdu i idite kod privatnika, a troškove će vam refundirati RFZO.

Lečenje kod privatnika moguće je na osnovu ugovora koje je s njima potpisao Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Jedini uslov da ostvarite ovo pravo jeste overena zdravstvena knjižica i potvrda da u državnoj ustanovi niste dobili traženu uslugu u zakonskom roku. Ovu potvrdu potpisuje direktor ili neko koga direktor ovlasti, uz obrazloženje o razlozima zbog kojih pacijentu nije pružena određena zdravstvena usluga.

– Mogućnost refundacije postoji za laboratorijske analize, rendgenske, ultrazvučne i druge specijalističke i dijagnostičke preglede i medicinsku rehabilitaciju. Međutim, ona ne važi za zdravstvene usluge za koje je propisano utvrđivanje liste

čekanja, poput magnetne rezonance, CT dijagnostike, koronarografije srca, revaskularizacije miokarda bajpasom, ugradnje endoproteza kuka… Takođe, ne važi ni za kontrolne preglede, koji se obično rade na tri, četiri, šest meseci, godinu dana, kao ni za dijagnostičke i laboratorijske analize neophodne za taj pregled. Ovo je zato što je ustanova dužna da redovne preglede i prateće analize uradi do roka koji je lekar tražio, a koji može biti duži od mesec dana – objašnjava Verica Lazić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Naša sagovornica kaže da pacijent koji nije mogao da obavi pregled ili analizu u roku od 30 dana može da ostvari pravo na refundaciju, a zdravstvena ustanova mora da mu izda potvrdu o nemogućnosti pružanja usluge.

– Sa potvrdom pacijent može da obavi pregled kod privatnika, posle čega matičnoj filijali podnosi zahtev za refundaciju troškova. Zahtev se podnosi na obrascu REF1, koji se dobija u filijali, a uz zahtev se prilaže potvrda o nemogućnosti pružanja usluge, kao i kompletna medicinska i računska dokumentacija. Ako filijala utvrdi da je zahtev za refundaciju

osnovan, osiguraniku se vraća novac, a rok za donošenje rešenja je mesec dana od podnošenja zahteva – navodi Verica Lazić.

Ona kaže da ovo nije jedina situacija kad se lečenje kod privatnika može obaviti o trošku osiguranja.

– Imamo ugovore s nekoliko privatnika gde osiguranici mogu da dobiju lečenje u hiperbaričnoj komori, hemodijalizu, operacije katarakte i da se podvrgnu vantelesnoj oplodnji.

Mnogi su čitali i ove tekstove:

Autor:Violeta Nedeljković -Žena/Blic Foto:Shutterstock
Komentari
Loading...