Pregledanje kategorija

Vitamin A

Vitamin A

Vitamin A je važan za: stvaranje vidnog pigmenta (rodopsina) u oku, razvoj epitelnog tkiva (tkivo koje pokriva površinu tela - koža i unutrašnjih organa, telesnih šupljina, izvodnih kanala i sl.), kontrolu rasta,…
Pročitaj više...