Pregledanje kategorija

Usamljenost

Usamljenost je teško i ozbiljno stanje i tako ga treba prihvatiti, podjednako, osoba koja se oseća usamljenom, kao i njoj bliske osobe koje treba da je podrže da bude bolje.