Pregledanje kategorija

Anemija

Anemija kod muškaraca

Iako se anemija doskora, gotovo po pravilu, pripisivala ženama – anemija kod muškaraca podjednako je prisutna. Hemoglobin – gvožđe u krvi – omogućava nesmetan protok kiseonika od pluća ka ostalim organima. Kad se broj eritrocita…
Pročitaj više...