Pregledanje kategorija

Rak debelog creva

Rak debelog creva ili kolorektalni karcinom, jedna je od najčešćih zloćudnih bolesti, koja je podjednako zastupljena kod oba pola, najčešće starosne dobi preko 50 godina. Prema učestalosti karcinom debelog creva je na trećem mestu posle karcinoma pluća i dojke.