Pregledanje kategorija

EMDR terapija

EMDR terapija je inovativna terapija usredsređena posebno na anksioznost, traume i zavisnost, ali pomaže sa raznim psihološkim izazovima.