Pregledanje kategorija

Urea u krvi

Urea u krvi može ukazivati na probleme s funkcijom bubrega. Urea je otpadni proizvod koji se stvara kada tijelo razgrađuje proteine, a zdravi bubrezi uklanjaju ureju iz krvi i izlučuju je putem urina.