Pregledanje kategorija

Sepsa

 Zašto nastaje sepsa? Bakterijske infekcije su najčešći uzrok sepse. Sepsu takođe mogu da izazovu gljivične, parazitske ili virusne infekcije.